1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

КАРГЫРАА, ХӨӨМЕЙИ-БИЛЕ ЧОННУ КАЙГАТКАН

С.К. Шойгу фестивальды ажыдып тур.
 

АЖЫЛЫН ЭГЕЛЭЭН

ТР-ниң Хөй-ниити па­латазының үшкү чыы­жы­ның чаа соңгуткан сос­тавының бирги хуралынга ооң даргазын, оралакчызын, комитеттер даргаларын соңгаан. Чаңчыл езугаар хуралды Хөй-ниити палатазының эң улуг назылыг кежигүнү Чимит-Доржу Ондар ажыткан.

АНЫЯКТАРНЫ НОМЧУЛГАЖЕ ХААРА ТУДАР

ООЛДАР ЭР ХЕЙЛЕР!

Эйлиг-Хемге Культура бажыңының ажыдыышкыны.
 

УЕ БИСТИ ШИЛИП АЛГАН

Декабрь 13-түң хүнүнде “Боевое братство” хөй-ниити шимчээшкининиң 20 чыл оюнга тураскааткан байырлыг хемчеглер болуп эрткен. 

Рубрика: 

ХАНЫ КАЖЫЫДАЛ

Тыва парлалганың хоочуну, Россияның Журналистер эвилелиниң кежигүнү, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, «Шылгараңгай күш-ажыл дээш» медальдың эдилекчизи, «Шын» солуннуң хоочун чогаадыкчы ажылдакчызы

Рубрика: 

МОДЕЛЬЕР АНДРЕЙ НЕВЕРИЦКИЙ

СОЦИАЛ АДЫРГА - ЧАА АВТОБУСТАР

Дүүн, декабрь 11-де, Тываның социал адырының 34 албан черлери тускайлаттынган чаа автобустарны алган.

БЫЖЫГ ЧӨЛЕНГИИШ

 Декабрь 12 – РФ-тиң Конституциязының хүнү-биле!

Рубрика: 

ОТЧЕТ ДУЖААВААНДА...

Рубрика: 

Страницы