1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

АЖЫЛ ТЫП АЛЫРЫНГА ДУЗА

Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар талазы-биле күрүне ачы-дузазын «Кызыл хоорайның чурттакчы чонун ажылга хаара тудар төвү» күрүнениң казна албан чери чонга чедирип турар. 

ОВААРЫМЧАЛЫГ БОЛУҢАР!

Россияның Онза байдалдар яамызының Тывада Кол эргелелинге республиканың девискээринге чурттаар оран-савага болган өрттерниң өзүп турар чылдагааннарын эргелелдиң начальнигиниң оралакчызы Александр Байыр-оол таныштырган.

Рубрика: 

ЭР БАШКЫЛАРНЫҢ ЧЫЫЖЫ

Рубрика: 

ЧАГЫГ СӨСТЕРНИҢ САЛДАРЫ

ЧАА САЙЫТТАРНЫ ТОМУЙЛААН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң яамыларында кадрлар талазы-биле өскерлиишкиннерни чарлаан. 

Рубрика: 

БЕШ АЛДЫН МЕДАЛЬ

Рубрика: 

ЧАА МАРШРУТТАР...

Рубрика: 

МЕРГЕЖИЛИ ЧЕМГЕРИКЧИ

БИИ-ХЕМ: БУРУНГААР БАЗЫМНАР

БАРЫК ҮЖЕН ЧЫЛ ИШТИНДЕ...

Рубрика: 

Страницы