1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ФЕДЕРАЦИЯ ЧӨВҮЛЕЛИНИҢ ДАРГАЗЫ-БИЛЕ УЖУРАШКАН

ТР-ниң Дээди Хура­лының даргазы Каң-оол Даваа РФ-тиң Федерация Чөвүлелиниң даргазы Галина Карелова-биле ноябрь 9-та ужурашкан. 

Рубрика: 

ХӨГЖҮҮРҮНҮҢ СТРАТЕГИЯЗЫ

Рубрика: 

МУРНУКУ ОДУРУГЛАРДА

Ноябрь 5. Эртенгиниң 10.00 шак. Кызылда 55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригадазының тургустун­ганындан бээр 2 чыл бол­ганының байырлалы. 

Рубрика: 

ИВИЖИЛЕРГЕ ДУЗА

КАЯА-ДАА ААС-КЕЖИКТИГ ЧУРТТААРЫ ЧУГУЛА

Рубрика: 

ТЫВА ДЫЛ - ЧОННУҢ ӨНЧҮЗҮ

Рубрика: 

АЖЫЛ-ИЖИ-БИЛЕ ШЫЛГАРААННАРГА

Байыр чедириишкиннери

Рубрика: 

"ӨЛЧЕЙЛИГДЕ", "ХЭЭЛЕРДЕ"

Рубрика: 

СОЦИАЛ УГЛАНЫЫШКЫННЫГ БЮДЖЕТ

НОМЧУКСАНЧЫГ "ШЫНЫВЫС"

Ырак сумуда

Рубрика: 

Страницы