1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

УРУГЛАРНЫҢ ЫНАК ТЕАТРЫ

ДЕПУТАТТАРНЫҢ САНАЛДАРЫ

ДУЗА КАДАРЫ ӨГБЕЛЕРИВИСТЕН КЕЛГЕН

РФ-тиң Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржак волонтерлар-биле.

Рубрика: 

ТЫВА ШИЛИП АЛЫЫШКЫННЫ КЫЛГАН

Рубрика: 

ӨЗҮП ОРАР ХӨӨМЕЙЖИ

Данчай Оюн.
 
«Кижи болуру чажындан, аът болуру кулунундан» деп улустуң үлегер домаа бар. 

ТУДУГЖУЛАРНЫҢ ХЕЙ-АЪДЫН КӨДҮРГЕН

Рубрика: 

ТӨЛЕВИЛЕЛДИҢ КҮҮСЕЛДЕЗИН ХАНДЫРАР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» федералдыг казна албан чериниң (ФКА) начальниги Сергей Аникин-биле ажыл-агыйжы байдалда ужурашкан. 

Рубрика: 

УЛУГ-ХЕМНИҢ УЛУГ-ХАЯДА

Улуг-Хем кожууннуң малчын коданнарын кезип чорааш, тура-соруктуг, уйгу чок өскен-төрээн хеми дег, чыдын чытпас, олут орбас, ажылгыр, кызымаккай бүдүштүг, хөглүг-омак аажы-чаңныг улусту эскердим. 

ЭШТИР БАССЕЙННИ АЖЫТКАН

ываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дыштаныр хүннерде Барыын-Хемчик кожуунга чорааш, Ак-Довурак хоорайда эштир бассейнниң байырлыг ажыдыышкынынга киришкен. 

АМДАННЫГ ТОРТТАР

Шагаан-Арыгдан аныяк­ ава Айслуу Михайловна Дамваа чаа чылдың дыш­таныр хонуктарында со­нуур­галының аайы-биле торт, пирожное быжырып эгелээн. 

Страницы