1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

АЛДАРЛЫГ МАЛЧЫН

Кызыл кожууннуң Кур-Чер сумузунда көдээ ажыл-агыйның «Чечек» бүдүрүлге коопе­ративиниң улуг малчыны Каң-оол Норбуевич Кууларның назыны 70 харның бедиинче үнзе-даа, ынак ажылын кылбышаан, аныяктарга арга-дуржулгазын дамчыдып берип чоруур. 

ЧЕДИ ЧҮЗҮН МАЛЫМАЙНЫ...

"Чеди чүзүн малымайны азыраза, байыыр-ла мен" деп чон чиге-ле сөглээн. Наадым байырлалында Тос-Булакка чеди чүзүн малды эккеп делгээни солун хемчеглерниң бирээзи болган.

ЧАДААН ХЕМ ДАЖЫП, МӨӨРЕЗЕ-ДАА...

Фестивальдың аалчылары

Рубрика: 

МАЛ ЧОК БОЛЗА, ЭКОНОМИКТИГ ХӨГЖҮЛДЕ ТУРБАС

Республиканың Чазак бажыңының хуралдаар залынга июль 13-те “Орулга-дүжүттүг кыштаг” деп "тө­ге­рик стол" болуп эрткен.

Рубрика: 

30 ӨГ-БҮЛЕ ЧАА КВАРТИРАЛАРНЫ АЛГАН

Россияның дыка хөй хоо­райларында кижи чурттаар аргажок, изиг-соок суу-даа чок, дээвииринден эрээн хар, чаъс суу дамдылап кирип турар, кыжын соок, эки чылыг­латтынмаан, эгезинден тура-ла шынар чок туткан болгаш ханалары, дээвиири буступ үрелип эге­лээн бажыңнар бары илерээн.

ИВИЖИ РОМАН БАРААН

Тыва чоннуң үндезин байырлалы Наадым таварыштыр Тыва Республиканың Чазаа, Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы республиканың мал ажыл-агыйының сөөлгү үш чылдарда түңнелин үндүрүп, мал бажын камгалап өстүрер, продуктулуун бедидип, малдың чаш төлүн онча-менди камгалап алыр талазы-биле база

Рубрика: 

СПЕЦИАЛИСТКЕ СӨС

Пенсия хоойлузун­да өс­ке­рилгелер хамаа­ты­лар­ның кандыг бөлүүнге хамаа­рышпайн турарыл?

Ольга Кыргыс, 

48 харлыг.

 

Рубрика: 

ТРКОММ ТЫВАДА КЕЛГЕН

Наадым бүдүүзүнде Тывага РТКОММ компаниязы аалдап келген! Тываның чурттакчылары спутниктиг интернеттиң чаа марказын ажыглаар аргалыг апарган. Ол дээрге РТКОММ бөлүк компанияларның 2016 чылдың сентябрьда тургустунган чаа брендизи — SenSat садыг марказы-дыр.

АЙДЫҢ ОТЧУРЖАП ШҮҮЛГЕН

Кызылдың «Хүреш» стадионунга Наадым ба­йырлалынга тураскааткан тыва хүрешке республика чемпио­нады Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Дээ­ди Хуралдың Даргазы Каң-оол Давааның байыр чедириишкиннери-биле эгелээн.

Рубрика: 

АЖЫК ЧУГАА БОЛГАН

Наадым дээрге чүгле байырлал, оюн-тоглаа эвес, ол мал ажылы ышкаш нарын, шудургу, амыр эвес адырда байдалды сайгарып чугаалажып алырының бир аргазы. Июль 14-те 17 шакта малчыннарның шак ындыг чыыш съездизинге ажык чугаа болган.

Страницы