1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗААНДА

БАШТАЙГЫ ТҮҢНЕЛДЕР
 

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ ХӨМҮРҮН - ДЕЛЕГЕЙ РЫНОГУНЧЕ

Россияның Президентизи Владимир Путин Бүгү-делегейниң «Российжи энергетика неделязы» шуулганның ажылынга киришкеш, чуртка хөмүр-даш тывыжын өстүрүп тургаш, бүгү делегей рыногунга Россияның киржилгезин улгаттырарын саналдаан. 

Рубрика: 

ЭРГЭЭ ӨӨРЕНМЕЙН, БЕРГЭЭ ӨӨРЕН

ДИРИГ ХӨГЖҮМ САЙЗЫРАЗЫН!

Чаарттынган клуб.
 

ТЫВА АЪТТАР ЭРТИП-ЛЕ ТУРЗУНАМ!

Рубрика: 

СУМОНУҢ ӨЗҮП ОЛУРАР СЫЛДЫЗЫ

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол моол суматори Асашори Акинориниң чалааны-биле Токиога (Япония) чедип чораан. Аңаа Моолдан алдарлыг суможулар-биле хүндүткелдиң езулалынга киришкен. 

ЧУРУМАЛДЫГ УЗУН ТЕЗИМ

КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРГЕ БАЙЫРЛАЛ

ДААРТА, ОКТЯБРЬ 5 - БАШКЫ ХҮНҮ

Хүндүлүг башкылар, өөредилгениң хоочуннары болгаш башкы 
ажылынга хамаарылгалыг 
кижи бүрүзү!

Рубрика: 

СЫЛДЫСТАРЫҢ ЧАЙНАЗЫН-НА, САЙС!

Амыдыралдың агымы үе-биле деңге сайзыраар, кижиге ол өскерлиишкиннер карак чивеш аразында дег болур. Кандыг-даа кижиниң аажы-чаңының хевирлеттинери ону долгандыр турар  улустардан база ха­мааржыр. 

АК АДААРГАЛ-БИЛЕ КӨРГЕШ БАРГАН

Страницы