1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

КУНГУРТУГНУҢ УРАН ЧҮҮЛ ШКОЛАЗЫНДА

Тывавыстың ырак бу­луңнарының бирээзи, кижиниң магадап ханмас, каас чараш чурумалдыг Тере-Хөл кожууннуң төвү Кунгуртугда уран чүүл школазы май 19-та дөртен чыл болур оюн демдеглээр. Номчукчуларга школавыстың ажыл-ижин таныштырып көрейн.

Рубрика: 

ҮҮЛЕ БҮРҮЗҮ ЧҮС МУҢ КАТАП КӨВҮДЭЭР

Бо чылдың май 16-ның хүнүнден эгелеп июнь 13-ке чедир буддистерге ыдык ай кылдыр санаттынып турар. Чүге бо үе онзагай болуп турарынга хамаарыштыр Буян башкы редакцияга чедип келгеш, номчукчуларга бодунуң тайылбырын болгаап берген.

Рубрика: 

ҮШ ХОНУК АЖЫЛДААШ...

Республика Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол баштаан Тываның делегациязы Моолга ажыл-албанын май 16-да дооскан. 

ЧҮРГҮЙ-ООЛ АТТЫГ ШКОЛА

1941-1945 чылдарда­ на­йыралдыг кожавыс бо­­луп турган ССРЭ-ге өөс­кээн Ада-чурттуң Улуг да­йынынга эки туразы-биле киришкеш, Совет Эви­лелиниң Маадыры болган Хомушку Чүргүй-оолдуң төрүттүнгенинден бээр май­ның 10-да мугур 100 чыл болган. 

ЧААГАЙЖЫДАР, АРЫГЛААР, ХӨГЖҮДЕР

Тус черниң депутады М. Ооржак.
 

Рубрика: 

ТӨРЭЭН СУУРУН САЙЗЫРАДЫП

Мерген биле Долаана Монгуштар 1988 чылдың август 28-те өг-бүле туткан. Оларның өг-бүле стажы – 30 чыл. Аныяк мал эмчизи биле бухгалтер Өвүр кожууннуң Солчур суурга таныжып алганнар. 

Рубрика: 

МООЛЧЕ СУРГАКЧЫЛААШКЫН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол май 13-те Моолдуң төвү Улан-Баторда чеде берген. Ону Россия Федерациязының Моолда Онза болгаш Бүрүн эргелиг төлээзи Искандер Кубарович Азизов уткуп алган.

АРЖЫЫЛЧЫГАШ

АЖЫЛ ЧАЙ ЧОК: МАҢНАП ТУРА ХОНАР

Зоя Дагбы.
 

ЧАА-ХӨЛ ОГЛУ ШҮҮЛГЕН

Эзилерниң девии.
 

Рубрика: 

Страницы