1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

СТАЖТЫ САДЫП АП БОЛУР

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ Ш. КАРА-ООЛ: "КҮШ-АЖЫЛГА КЫЗЫМАК ЧОРУК БОЛГАШ АМГЫ ҮЕНИҢ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ТАҢМАЛАНГАН БОДАЛДЫ ҮРЕП-БУЗАР ШИНЕКТИГ"

Ш.В. Кара-оолдуң «Интерфакс» Информагентилелге интервьюзу
 

ТАЙГА ЭДЭЭ КУРАНДА

Тываның улустуң чогаалчызы Николай Куулар бо 2018 чылда «Муңгаштатпаан муңчулбас ыр» деп номну номчукчуларга сөңнээн.

НАРЫН ХЕМНИҢ ЭРИИН ДУРГААР...

Моол-биле кызыгаарлашкак кыдыг-кызыгаар Эрзин кожууннуң төвүнден 3 километр черде турар Сарыг-Булуң сумузу эвээш санныг чурттакчылыг, бичии суурларга хамааржыр. 

Рубрика: 

ЧОЛААЧЫЛАРГА ЧАА ЧЫЛДЫҢ "БЕЛЕКТЕРИ"

Тываны дугуй кырында республика дижир. Шынап-ла ындыг, респуб­ликада чаңгыс-ла автотранспорт – машиналар. “Демир аъттар­ның” ээлерин келир 2019 чылда кандыг “белектер” манап турарын көрүп көрээлиңер.

Рубрика: 

УНИВЕРСИАДАНЫҢ ОДУН ТЫВАГА УТКААН

Рубрика: 

ӨӨРЗҮРЕК ЧОННУГ ӨВҮР КОЖУУНДА

Эрткен неделяда «Шын» солунда хоочун журналист Светлана Балчыр өскен-төрээн Бай-Тайгазынче сургакчылап чоруптарга, ооң соонда мен төрээн кожуунум Өвүрже хаптым. Баштай-ла баргаш солун чагыдылгазының талазы-биле сонуургаптар дээш, почтага четтим.

Рубрика: 

ХӨГЖҮЛДЕЖЕ БАЗЫМ

Тываның күрүне университединиң “Инновация-2018” регионнар аразында I-ги аныяктар шуулганынга сезен ажыг чаартыкчы төлевилелдерни алды аңгы угланыышкынга бөлүктеп алгаш, тергиинерин шилип, эң чедиишкинниг ажылдарга шаңна

БИРГИ ЧЕРДЕ "ТОС ЭРТИНЕ"

ЭРЕС-КАШПАГАЙЛАР ИЛЕРЭЭН

Тываның Бокс федерациязының даргазы Шолбан Дандар биле Анжелика Куулар.
 

Рубрика: 

Страницы