1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ТУРА-СОРУКТУГ ПОЧТАЧЫЛАР

Почтачы Людмила Монгуш.
 

Рубрика: 

ЭНЕРЕЛ СЕТКИЛДИҢ ОРУУ

Рубрика: 

СОРУЛГА - ТЫВАНЫҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИ

Рубрика: 

ЧАА БОДАЛДАРЛЫГ, БУРУНГААР КӨРҮШТҮГ

"ДӨРТ ЧЫЛ ЭРТИ, САКТЫ БЕРДИМ..."

СОЛУН ЧАГЫДЫП АЛДЫҢ БЕ?

Рубрика: 

"АЛДЫН ХОЛДУГ" АДАШКЫЛАР

Владимир Куулар чазап алган аптаразын көргүзүп тур.
 

Рубрика: 

ААРЫГНЫ БАШКАРЫП ӨӨРЕНИР

Амгы үеде диабет бүдүн делегейде эң нептереңгей хоочургай аарыгларның бирээзи болуп турар. Ооң дугайында Тывада улуг дуржулгалыг, дээди категорияның эндокринолог эмчизи Р.К. ШИРШИНА-биле чугаалаштывыс.

МОСКВАДАН ПЕКИН, ТОКИО ЧЕДИР

Ак шырайлыг, узун чиңгежек, шевергин чараш, тыва омактыг стюардесса уругну чуруктан көргеш чоргаарланып олурдум. Тывалар база шыдаар чон-дур бис, Россияның улуг-улуг компанияларынче кирип эгелээн.

ҮҮЖЕЛИГ-ЛЕ ҮСТҮҮ-ШЫНАА

Таңды-сыны эдээнде Үстүү-Шынаа.
 

Рубрика: 

Страницы