1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

РЕСПУБЛИКА НААДЫМЫНДА БАЙЫРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫ

Июль 10-14 хүннеринде 10.00 шакта – Наадым-2018-ке тураскааткан эр болгаш херээжен улус аразынга шыдыраага республика маргылдаазы. Болур чери: Тиилелге шөлү.

Рубрика: 

НИИТИЛЕЛ АМЫДЫРАЛЫНЫҢ ДӨЗҮ

Чыл санында июль 8-тиң хүнүн бүгү Россияда өг-бүлениң, ынакшылдың болгаш шынчы чоруктуң байырлалы кылдыр демдеглеп турар.

Рубрика: 

ШОЛБАН КАРА-ООЛ: АРГЫЖЫЛГАНЫҢ ҮШ ХЕВИРИ – ТЫВАНЫҢ БОЛГАШ БҮГҮ СИБИРЬНИҢ ЭКОНОМИКАЗЫНЫҢ ҮНДЕЗИНИ

Москва хоорайда үнүп турар “Оруктар болгаш транспорт” деп сеткүүлде Тываның Баштыңы, регионнар аразының “Сибирь дугуржулгазы” ассо­циацияның Чөвүлелиниң даргазы Шолбан Кара-оол-биле интервьюну парлаан. Ону кызыра очулдургаш, номчукчуларның кичээнгейинге парладывыс.

АЛДЫН, МӨҢГҮН КУДАЛАР

Бай-Тайганың Тээли суурдан 62 чыл кады чурттаан Хүреш-оол Күжүгетович, Чурунээ Салчаковна Тортен-оолдарның өг-бүлези. 

 

Рубрика: 

ЧУРТТААР НАЗЫ-ХАР УЗААР

Россияда пенсия назы-харын улгаттырар дугайында хоойлу төлевилелинге хамаарыштыр калбак сайгарылгалар чоруп  турар. Ол дугайында бодунуң бодалдарын чугаалап бээрин Тываның күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Людмила Тас-оолдан ди­лээн бис.

Рубрика: 

ЫРЖЫМ БУЛУҢДА ЫР-ШООР

Тоолзуг оран — Сизим.

 

Рубрика: 

СИБИРЬНИҢ ҮНДЕЗИН ЧОННАРЫ

Кожавыста Хакасияга июнь 30-июль 1 хүннеринде «Тун Пайрам» деп национал байырлал биле Сибирьниң үндезин чоннарының конференциязы демнештир эрткен.

 

«ТУН ПАЙРАМГА» КИРИШКЕНИВИС

 

ИЙИ ДАКПЫР БАЙЫРЛААН

Дус-Даг сумунуң чагырга даргазы Айдаш Донгак (оң талазындан), малчыннар Эрес Доржукай база Василий Саая.

 

Рубрика: 

СЕРГЕЙ ШОЙГУНУҢ КУБОГУ ДЭЭШ

Июнь 28-тен июль 1-ниң хүн­неринде кайгамчыктыг көктүг-шыктыг “Хүреш” стадионунга Рос­сияның камгалал сайыды С.К.

Рубрика: 

ЧЫЛДАГААНЫ ЧҮДЕ ИРГИ?

Чоокта чаа Москва хоорайда төп телевидениениң журнализи-биле Тывада өскүстерниң дорт эфирге чугаалашкан чугаазын интернет четкизинде “Новости Тувы” бөлүкке салып каан турганын дыка хөй кижи көрүп четтигипкен деп бодаар мен. Видеога тырттыргаш, салып каанын көрдүм.

Рубрика: 

Страницы