1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНЕРИ

4-кү курстуң студентилери башкызы Светлана Канзываа-биле.
 

ДЫКА-ЛА АЖЫКТЫГ ТӨЛЕВИЛЕЛ

ШЕРИГЖЕ АЪТТАНЫПКАН

Рубрика: 

БАЙЫРЛАЛ ХҮННЕРИНДЕ

А.С. Пушкин, К.И. Чуковский аттыг национал библиотекаларга апрель 28-тен май 4-ке чедир «Частың болгаш күш-ажылдың поэзиязы» деп ном делгелгези болур.

Рубрика: 

АМЫДЫРАЛЫН ЭКИЖИДЕРДЕ, ЧАЛГАА БОЛБАС

Рубрика: 

ХҮНДҮЛҮГ ДЫШТАНЫЛГА - ЧАҢГЫС ОРУК

Пенсионерлер Чөвүлелиниң кежигүннери.
 

БЕДИК ШАҢНАЛДАРНЫ ТЫВЫСКАН

Тываның Баштыңы Ш.Кара-оолдуң Тадар Аданмаевна Ким-оолга шаңналды тыпсып турары.
 
Езулалдың хүндүлүг киржикчилери!

Рубрика: 

ХӨӨМЕЙ, СЫГЫТТЫ САЛБЫШААН...

Аът спортунуң федерациязының даргазы Таймир Сарыглар чемпион аъттың мунукчузу-биле.
 

Рубрика: 

ХАМЫКТЫ КАЙГАТКАН

Дарыймаа Биче-оолдуң чараш самы.
 

ЭГЕЛЕКЧИНИҢ ҮНЕЗИ ЭРГИЛЕВЕС

Берт-Даг  сумузунуң депутаттары Алдынай Бара биле Айслуу  Чыргал Кара-Күске Чоодуга белекти сөңнээн. 
 
Тудугжу башкы

Страницы