1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ТЫВЫЗЫК ТЫВА ЧОНУМ

ХООР-САРЫГ ТАРААДАН ЧЕМНЕР
 

Рубрика: 

АРЫГ СОҢГУЛДАЛАР ДЭЭШ

Рубрика: 

"СОГУР" КӨПЕЕК-ДАА ХИРЕ...

Рубрика: 

ИЙИ КАТАП ЭВЭЭЖЭЭН

ШАҢНАП МАКТААН

Билзек Шоолайга ТР-ниң Хөй-ниити палатазының Хүндүлел бижиин ооң Даргазы  Чимит-Доржу Байырович Ондарның  тывысканының соонда.
 

Рубрика: 

КАЙГАМЧЫК СОЛУН ЧЫЛДАР

АНЫЯКТАРНЫҢ БОТ-ИДЕПКЕЙИ: ТҮҢНЕЛДЕР

ТЫВАНЫ ДЕЛЕГЕЙГЕ АЛДАРЖЫТКАН

ИНТЕРНЕТТЕ «Оваа-ТВ» КАНАЛ
 

АЙ САНЫНЫҢ ТӨЛЕВИРЛЕРИ

Рубрика: 

БООЗАДЫЛГА УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

Страницы