1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

АЖЫКТЫГ УЖУРАЖЫЛГАЛАР

ДХ-ниң Даргазы К. Даваа Барыын-Хемчикке ужуражылга үезинде.
 

Рубрика: 

УЛУСЧУ УС-ШЕВЕР

ХАРААР-ТЕЙГЕ ЭР КИЖИНИҢ ҮШ АДААНЫ

Рубрика: 

"СИРИУСКА" ӨӨРЕНИРИ ААС-КЕЖИК

Мастер-класс
 

ДЕМ-БИЛЕ ШИИТПИРЛЭЭР

Ниити-российжи Улусчу фронту­нуң (ОНФ) “Өөре­дилгениң шынарынга чон­нуң үнелели” деп тө­ле­­вилелиниң адаа-биле ре­гионалдыг салбырның ке­жигүннери февральда рес­публиканың школаларын хынаан.

Рубрика: 

БИИ-ХЕМНИҢ БИЧИИ МӨГЕЛЕРИ

Бии-Хемниң Аржаан су­му­зунуң ниити өөредилге ортумак школазынга “Аленушка” уруглар сады школа назыны четпээн уруглар аразынга кожуун чергелиг хүреш маргылдаазын эрттирген. Аңаа ниитизи-биле 51 бичии мөге бүрүткеткеш, күжүн шенежип адааннашканнар.

БҮГҮ СУМУ ИДЕПКЕЙЛИГ КИРИШКЕН

Эки турачы танкистер Дыртык Ондар биле Чүргүй-оол Хомушу (оң талазында).
 

Рубрика: 

"РОСТЕЛЕКОМ" КИРЖИРИНГЕ БЕЛЕН

Рубрика: 

ААРЫГДАН КАМГАЛАНЫЫЛ!

Чылдың-на делегейде туберкулезтан 3 млн кижи өлүп турар, ниитизи-биле 8 млн кижи өкпе аарыг­лыг. Чыл келген тудум, аарыг­ улустуң саны 25-30 хуу чедир өзүп турар, оларның аразында бичии болгаш элээди уруглар бары дүвүрелди болдурбас аргажок.

ӨСКЕЛЕРНИҢ ЧАСТЫРЫГЛАРЫНГА ӨӨРЕН

РФ-тиң Өөредилге болгаш эртем яамызының дужаалы-биле Тывага март 21-ден апрель 11-ге чедир хуусаа бетинде чаданың күрүнениң түңнел шылгалдаларын Кызылдың 4 ду­гаар школазының баазазынга тургустунган шылгалда пунктузунга эрттирген.

Страницы