1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ХЕВИС КЫРЫНДА ИЗИГ-ИЗИГ...

Россияның Камгалал сайыдының Кубогу дээш спортчу хүрешке Бүгү-ар­мейжи маргылдаалар «Хүреш» стадионда дүүн эгелээн. Маргылдаада российжи армияның шериг округтарының спортчулары киржип турар.

Рубрика: 

КОЛ СОРУЛГАЗЫ - АКША ЧЫЫП АЛЫРЫ

Амгы үеде кижилерниң аксында астына берген чугаа – пенсияже үнериниң хар-назынын узат­каны. Эң ылаңгыя пен­сияже үнериниң кырында келген келир үениң пен­сионерлериниң сагыш-сеткилинге ол элээн аар согуг болган.

Рубрика: 

55 ДООЗУКЧУ АЛДЫН МЕДАЛЬДЫГ

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол школазын алдын медальдыг дооскан уруглар-биле чаңчыл ёзугаар ужуражылганы эрттирген. Бо чылгы доозукчулардан 55 кижи алдын медальдыг болган, оларның 25-и – Кызылдан, артканнары – көдээ школаларның доо­зукчулары.

ШАҢНАЛ - МТЗ-82

Мал чемин четчир болгаш артык кылдыр белеткеп алырының дугайында чугаа Тываның Баштыңы Кара-оол Шолбанның удур­туп эрттиргени видео­кон­ференция хевиринге кожууннарның удуртукчулары-биле хуралга чугаалажып көрген. 

АНЫЯК ӨГ-БҮЛЕЛЕРГЕ ДЕТКИМЧЕ

Улуг-Хем кожуундан Айдыс, Менди Ондарларның өг-бүлези.

 

Боттарынга бажыңны тудуп азы садып алырынга Тываның Чазаандан деткимчени бо чылын 244 аныяк өг-бүле алган. 

ЯНЗЫ-БҮРҮ АКЦИЯЛАР, ШУУЛГАННАР-БИЛЕ ДЕМДЕГЛЭЭР

Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол аныяктар-биле.

 

Рубрика: 

БУРГАН-ДАА ЧЕТКЕН

«Чалыы назынның он чы­лы» деп программаны амы­­дыралда боттандырары-биле Россияның Кеземче күү­селдезин чорудар федералдыг албанының ТР-де эргелели хөй санныг хемчеглерни эрттирип турар. 

Рубрика: 

СЕРИИН ТАЙГАДА

Шериг-патриотчу «Отчизна» лагерьниң уруг­ларының сериин тайгада дыштанып турары солун. Сизим суурнуң чанында чайгы лагерьде баштайгы сезонда 48 оолдар, уруг­лар хаара туттунган. Олар Каа-Хем кожууннуң суурларындан болгаш Кызыл хоорайдан келгеннер.

"АЗИЯНЫҢ ТӨВҮНГЕ" ДООЗУКЧУНУҢ КЕЖЭЭЗИ

Өң-баазын платьелер, ак хөй­леңнер, галстуктар кеткен оолдар, уруглар июнь 23-те Кызыл хоорайның төвүнге кежээликтей ында-мында көстүп кээп, бөлүглежип, чыглып эгелээн.

МАЛ-МАГАННЫ ИРБИШТЕН КАМГАЛААР АРГАЛАР

Бо каракка көзүлбес чажыт, хуулгаазын чараш амытанның чуруун канчаар-даа көөрүмге, улуг шокар диис-ле чорду. Делегейде ону ирбис, харлыг барс, харлыг леопард деп-даа адап турар.

Страницы