1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

K-POP - АМГЫ ҮЕНИҢ ХӨГЖҮМ КУЛЬТУРАЗЫ

Эрткен неделяда амгы үениң Мурнуу Көрей киноларга болгаш к-pop культурага ынак кызылчыларга кедергей онза болуушкун болган. Тывага бир дугаар көрей кино болгаш K-pop культура фестивалы болуп эрткен.
Бо онзагай болуушкун Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Иркутск хоорайда Мурнуу Көрей Республи­каның чиңгине элчини Ом Ки Ённуң ийи республиканың турисчи күш-шыдалын бурунгаарладыр база ийи таланың харылзааларын шуудадыр дугуржулгаларының ачызы-биле болган. Ом Ки Ён дээрги бо чылдың август айда Тывага албан шугуму-биле аалдап кээп чораан.
Фестивальдың бир дугаар хүнүнде найысылалдың “Найырал” кино­театрынга “Моя любовь, моя невеста” деп мелодрама биле “Читающие лица” деп төөгүлүг драманы кызылчыларга бараалгаткан. Мурнуу Көрейниң чиңгине элчин чери көрүштүг, шынары эки киноларны кызылчыларга халас көргүзер арганы берген. Кино көрей дылда-даа болза, көрүкчүлерниң сонуургалы улуг болган. Олар кинонуң очулгазын титрлерден номчуп алыр аргалыг болганнар.
Дараазында хүн Мурнуу Көрейниң культуразының таныштырылгазы Нацио­нал театрга уламчылаан. Аңаа Мурнуу Көрейниң сураглыг к-pop культуразын кызылчыларга таныштырган. 
K-pop — барыын чүктүң электропоп, хип-поп, танцы хөгжүмү база амгы үениң ритм-блюз элементилерин каттыштырган Мурнуу Көрейге тывылган хөгжүм жанры. K-pop бүгү делегейде эң-не сураглыг амгы үениң хөгжүмүнүң бир агымы. Ол баштай хөгжүм жанры кылдыр тывылгаш, бо хүнде бүгү делегейде аныяктар аразында сая-сая мөгейикчилерлиг улуг хөгжүм культуразы кылдыр хуула берген. K-pop – чүгле хөгжүм эвес, аныяктар аразында амгы үениң мурнуу көрей модазынче болгаш стилинче сонуургал оттурган культура. Интернеттиң ачызы болгаш электроннуг медээлерниң чедингири-биле дыңнакчыларының саны канчаар-даа аажок хөй. 
Мурнуу Көрейниң поп-культуразы бо хүнде Азия биле Оожум океан регион­да, Кыдат, Гонконг, Япония, Тайвань база Мурнуу-Чөөн Азияда аныяктар культуразының шимчедикчизи апарган. 
Тывада база к-pop сонуургаар аныяктар эвээш эвес, ылаңгыя элээди школачылар хөйү-биле бо культураны сонуургап, ооң мөгейикчилери болган. Мурнуу Көрейниң чиңгине элчин чери Сибирь округунда сураглыг командаларны Тываже чалаан. Красноярск, Новосибирск, Томск, Омск хоорайларның командалары Кызылдың k-pop самчылары-биле тыва сценага мөөрейлешкеннер. Чалыы оолдар, кыстардан тургустунган командалар кайгамчык ээлгир шимчээшкиннерлиг танцы-самы-биле база дидим, турамык шинчи киирген костюмнары-биле боттарының тускайлаңын көргүскеннер. 
Фестиваль үезинде чиңгине элчин Ом Ки Ён: “Мурнуу Көрей биле Россия­ның Сибирь регионунуң аразында быжыг харылзааларының келир үези ийи чурттуң аныяктарындан хамааржыр дээрзинге хөөредиг чок. Көрейге ынак, ону чоок, эки билир российжи аныяктар саны көвүдээрге, ол ышкаш Россияга ынак аныяк көрейжилер саны улгадырга, ийи чурттуң аразында харылзаазы улам экижиир” — деп демдеглээн.
Алдынай СОЯН. 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.