Рубрикалар

ҮНДҮРҮГНҮ ТӨЛЭЭЛИҢЕР

Тываның 122 муң чурттакчызы өнчү-хөреңги үндүрүүн төлээр дыңнадыышкынны алыр.
2019 чылдың чер, транспорт, өнчү-хөреңги үндүрүглерин шилчиткениниң дугайында медээлерни Россияның федералдыг үндүрүг албанының интернет-сервизинде «Үндүрүг төлекчизиниң хууда кабинединден» көрүп ап болур. Ниитизи-биле Тыва Республикада хуу өнчүлүг 122 муң кижи 2020 чылдың декабрь 1-ге чедир 253, 3 млн. рубль төлээр ужурлуг.
Хамаатының хуу өнчүзү болур шимчевес объектилерге (бажың-балгат болгаш өске-даа) өнчү-хөреңгиниң шупту үндүрүглерин ол дыңнадыышкында бижип каан. Үзүктеп төлеп болур, ынчалза-даа үндүрүгнү шуптузун 2020 чылдың декабрь 1-ге чедир албан төлээр.
Үндүрүгнү бюджет системазынче шилчидер реквизиттерин ол дыңнадыышкында айтып каан. Ынчангаш үндүрүгнү төлээри-биле акшаны шилчидериниң дугайында аңгы квитанцияны чорутпас.
Бир эвес үндүрүг төлекчизи чиигелде алыр эргелиг болза, үндүрүг инспекциязынга барып четкеш, чиигелде бээриниң дугайында билдириишкин киирери чугула. Билдириишкин бижээн соонда, төлээр үндүрүглерин катап эде санап бээр.
«Хууда кабинетке» коштунуп алган шупту хамаатыларга үндүрүг төлээриниң дугайында электроннуг хевирде дыңнадыышкыны алыр. Демдегледип бүрүткеткен карточканы чурттап турар черинде азы чоогунда үндүрүг инспекциязындан ап болур. Бир эвес парольду чиждирип алган азы уттупкан болза, бодунуң паспортун ап алгаш, үндүрүг инспекциязынга чеде бээр. Төлээр үндүрүүн көрүп алыр дизе, күрүне хандырылгаларының чаңгыс аай системазының порталынче киргеш, көрүп ап болур.

Федералдыг үндүрүг албанының ТР-де эргелели.

Предыдущая запись
Тывадан Улан-Баторже чадаг тергелиг аян чорук
Следующая запись
Малга чем белеткели, дүжүт ажаалдазы
Меню