Рубрикалар

Өвүрге аът чарыштырып, шалбадап…

Чаа-Суурнуң девискээринде Кызыл-Хая баарында улуг назылыг өгбе Валентина Монгуштуң аалынга малчыннар Шагааны байырлап эрттиргеннер.

Аалчыларны уткуп, ыры-шоорун бараалгадып, тыва оюннарга мөөрейлешкен тиилекчилерге малчынның уруг-дарыы белектерни сөңнээн.  База Чаа-Суур сумузунуң чагырга даргазы Бадырсан Монгуш, көдээ Культура бажыңының, ном саңының ажылдакчылары деткип, үлүг-хуузун кииргеннер.

Өвүр кожууннуң баштыңының оралакчызы Анай-Хаак Лопсан-Серен баштаан удуртукчулар малчыннарга байыр чедирип, 78 харлыг Валентина Натпит-ооловна биле 85 харлыг Хаяңмаа Биче-ооловна-биле чолукшуп, ак кадактарны сунганнар.

Чаа-суур­жу­лар­ның мал-ма­ганга ынаа, кодан­да чылгы мал­дың хөйүн­ден-не көскү болду. Аът ча­рыштыра­ры, шалбадаа­ры эр, кыс, улуг-биче-даа кижилер­ниң сонуургаар оюну бо. Мал­чын­нарның кышты хүр-менди эртип турарын, шээр малы бичии­леп төрүп эгелээнин, аразында сагыш салчып чугаалажып турганнар.

Чаа-Суур сумузунуң көдээ ишчилеринге Шагаа байырлалында Өвүр кожууннуң удуртулгазы хүндүлел бижиктерни, белек-селектерни тывыскан. Кызыл-Хаяга малчыннар ойнап-хөглеп алгаш, аал-оранынче далажып, аъттаныпканнар.

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Хадыыр тайганың эдээнге
Следующая запись
Улуг-Хемге челер-ойлап, кожамыктап…
Меню