Рубрикалар

ТЫВАГА ЭМНЕР ӨРТЭЭН ӨСТҮРБЕС УЖУРЛУГ

Тыва тайылбырлап тур

Амгы үеде амыдыралга чугула херек бүгү эмнер күрүне чергелиг хыналданы эртер апаар. Фармация рыногу болгаш эм бүдүрүкчүлери, эм-таң аймааның садыгжылары план ёзугаар ажылдап турар. Россияның Чазаа өртектерни чурумчудар талазы-биле шыңгыы ажылды чорудуп турар.

#Объясняем.РФ

Предыдущая запись
«Риск» солуннуң медээлер дамчыдар курлавырларын кызыгаарлаан
Следующая запись
Төлевилелдиң хөй-ниити сайгарылгазынга киржиңер
Меню