Рубрикалар

142 КМ УЗУН ОРУКТА АВТОЧАРЫШ

Тыва Республикага «Шериг ралли» мөөрейиниң бүгү-армейжи чадазының байырлыг ажыдыышкыны болган.

Кызылда даг-адыгжы кат­тыжыышкынның девискээринге «Шериг ралли» мөөрейниң бүгү-армейжи чадазының ба­йырлыг ажыдыышкыны болган. Ол мөөрейге тускай болгаш чүък автомобилин башкарар талазы-биле тергиин эки экипажты тодарадыр. РФ-тиң Камгалал яамызының Автобронетанк кол эргелелиниң, Төп шериг округунуң штавының төлээлери, аалчылар болгаш мөөрейниң киржикчилери ажыдыышкын ёзулалынга киришкен.

«Бистиң маргылдаавыстың сорулгазы – автомобиль техниканы башкарарынга уран-мергежилин бедидери, тура соруктуг, шиитпирлиг, эрес-дидим болурунга, бот-башкарлып база угаанныг эгелекчи саналды кии­рип билиринге кижизидери. Маргылдааның кол кылыр ажылы – шеригжи эш-хуу ёзуну быжыг­лаары» – деп, полковник Ханиф Беглов, Төп шериг округунуң автобронетанк албанының даргазы демдеглээн.

«Шериг ралли» мөө­рейи ийи кезектиг. Командалар шериг техниказын болгаш штаттың боо-чепсээн ажыглап билирин көргүзер ужурлуг. Маргылдааның түңнел кезээнге 142 км узун орукту эртер. Ооң соонда «Куяк автомобильдер 4х4», «Чүък автомобили 4х4» «Чүък автомобили 6х6» категорияларга тиилекчи команданы тодарадыр.

Команда бүрүзү 5 экипажтыг. Олар 4х4 биле 6х6 дугуйлуг «Урал»,  «КАМАЗ» чүък маши­наларын, ол ышкаш тускай техника мунуп алгаш, чаржыр. Мөөрейниң кезек бүрүзүнге старт-биле үнер.

Бүгү-армейжи мөөрей «Кара-Хаак» даглыг полигонга болуп эртер. Тиилээн команда бо ча­йын Тывага болур делегей чергелиг турнирге Россияны төлээлеп киржир.

Маргылдаага киржип турар шериглериниң шуптузу COVID-19 чаа коронавирус халдавырлыг аарыгга хамаарыштыр тестированиени эрткен, анализтериниң харыызы эки болган. Маргылдаа эгелээр деп турда, Шеригниң радиация, химия, биология камгалалының специалистери техниканы болгаш мөөрей болур девискээрни дезинфекциялаар.

Төп шериг округунуң

 парлалга албаны.

Предыдущая запись
Следующая запись
Бодун болгаш өг-бүлезин халдавырдан канчаар камгалаарыл?
Меню