Рубрикалар

15 МУҢ АКША ОЙНАП АП БОЛУР СИЛЕР!

Аргажок 698 рубль-биле 2022 чылдың январьдан июнь төнчүзүнге чедир “Шын” солунну силерниң бажыңыңарның казапчазынга чедирип бээр, а ол ышкаш чаа-чылдың уттуруг чок лотореязынга киржип, 15 муң рубльдиң сертификадын ойнап ап болур силер.

Ойнадыышкынга киржирде, Россияның Почтазының албан ёзузунуң сайтызын таварыштыр https://podpiska.pochta.ru/ «Шын» солуннуң 2002 чылдың бирги чартык чылында чагыдылгазын кылдыртыр.

Чагыдылга долдурарда кылыр эң бөдүүн үш базым:
1.Дилээшкин одуруунга Кызыл хоорай деп бижиир;
2.База-ла дилээшкин одуруунга «Шын» азы «Тувинская правда» деп бижиир;
3.Солунну дажыглап чедирер почтачыга билдингир болзун дээш бодунуң бажыңының адрезин болгаш ФААА-зын долдурар.

А эң-не кол чүүл — чагыдылганы банк картазы-биле төлээш, чекти 8 923 267 0749 дугаарже чоргузупкаш (вайбер, вотс апп, телеграмм), ойнадыышкынның киржикчизиниң дугаарын алыр.

Ойнадыышкын декабрь 21-де «Тува 24» телеканалдың, «Шын» болгаш «Тувинская правда» солуннарның Инстаграммда дорт эфиринге эртер.

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ШЫҢГЫЫ ХАЙГААРАЛЫНДА
Следующая запись
АРАГАЧЫ ИЕЛЕР — АЖЫ-ТӨЛГЕ ХИЛИНЧЕК
Меню