Рубрикалар

150 оруннуг салбырны немей тургузар

Эпидемиологтуг байдалдыӊ нарыыдап турары-биле холбаштыр Кызылдыӊ 17 дугаар лицейиниӊ баазазынга халдавырлыг аарыглар эмнээр 150 оруннуг салбырны немей тургузар деп шиитпирни хүлээп алганын ТР-ниң кадык камгалал сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Анатолий Югай дыӊнаткан.

– Короновирустуӊ өскерлип турар чаа хевирлериниӊ айыылдыын чон угаап билбейн турар-дыр. Британ болгаш индий штамм эӊ айыылдыг деп санаттынып турар, аарып эрттери дыка аар-берге болур. Куда-дой болгаш өске-даа хемчеглерге кады чорааш, аарый берген төрелдер халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниӊ чаӊгыс палатазында таваржып турар. Бирээзиниӊ аарыыниң байдалы чүгээр, а өскези дыка берге байдалда. Хөй чон чыглыр хемчеглер коронавирустуң айыылдыг хевирлериниӊ тараарының «одаглары» болуп турар. Бир эвес хамаатылар угаан кирип, хемчеглер эрттирерин соксатпас болза, күш-даа, хөреӊги-даа чедишпейн баар.

#Тываныңчазаа #Аппаратхуралы #Кадыккамгалал #Коронавирус #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Малчыннарны коронавирус хамчыынга удур тарыдар
Следующая запись
67 КЕМ-ХЕРЕК ҮҮЛГЕДИИШКИНИ БОЛГАН
Меню