Архив

Месяц: Февраль 2020

Дөгээ дагда Төре саңы

Шагаа-2020 Бо чаңчылды 2009 чылда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол баштаан эр кижилер эң-не баштай эрттиргеннер. Оон бээр-ле Дөгээ даанга саң салырын чон“Төре саңы” деп адай берген. Бо ёзулалга киржири-биле республиканың…

Улуг-Хемге челер-ойлап, кожамыктап…

Көк-Тайганың эдээнде Хөтпе-Бажы деп черде кыштагга Торгалыг сумузунуң «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелдиң 2018 чылдың киржикчилери Владимир, Венера Түлүштер Улуг-Хем кожууннуң аныяк малчыннарын хүлээп ап, Шагаа бүдүүзүнде байырлал эрттирген.…

Өвүрге аът чарыштырып, шалбадап…

Чаа-Суурнуң девискээринде Кызыл-Хая баарында улуг назылыг өгбе Валентина Монгуштуң аалынга малчыннар Шагааны байырлап эрттиргеннер. Аалчыларны уткуп, ыры-шоорун бараалгадып, тыва оюннарга мөөрейлешкен тиилекчилерге малчынның уруг-дарыы белектерни сөңнээн.  База Чаа-Суур сумузунуң чагырга…

Хадыыр тайганың эдээнге

Өгбелеривистиң бурунгу байырлалы чаа чылды уткаан Шагааны Дус-Даг сумузунда Торгалыгның малчыннары Чозаның Согуна-Даа, Хадыыр-Тайга эдээнде Чирик деп черинге демдеглеп эрттиргеннер. Аалдың ээзи Артыш Натпит-оол «Торгалыг» совхозка ажылдап чо­раан кырган ада-иезиниң…

Кызылдың арат шөлүнге

“Шагаа байыр моорлап келди, арат чонум чолукшуулу!” дээн кыйгы-биле найысылалдың төвүнге байырлал-даа эгелээн. Арат шөлүнге Шагаа уткуп байырлаан чон каас-шиник идик-хевин кеткен, өөрүшкү-маңнайлыг чыглып келген. Кызыл хоорайның мэриязы биле Алдан-Маадыр…

Тайга эдээ Иштии-Хемге Шагаа

Чурумалдыг Иштии-Хем сумузунга кожуун чергелиг Шагаа байырлалы эрттирер ээлчег бо чылын таварышкан. Иштии-хемчилер (суму эвээш чурттакчылыг суурларның санынче кирип турар, ында 624 чурттакчы база 141 өреге бар) амыдыралчы, кызымак чон.…

Чонга аът дугайында чугаалаксап тур мен

— Чыглып келген чонга аът дугайында чугаалаксап тур мен- деп, чарлакчы Михаил Норбу, аъттар чарыжының аразында, аныяктарга тайылбыр кылды – Аътты  финишче ыяап-ла киирер, хөөкүй халып кирип олурда кыдыынче тыртып…

Тере-Хөлден медээлер

Чырык экижээн Тере-Хөл кожууннуң девис­кээринде үш дизель-генератор ажылдап турар, ооң иштинде ийи дизель-генератор Кунгуртуг суурда, өскези — Балыктыг сумузунуң Тал суурда, бир дизель-генератор курлавырда турар. КХН «Дизель» ажылдакчылары 2019 чылда…

Февраль 20-25 хүннеринде “Херел” база “Сүбедей” спорт ордуларынга Шагааның улуг хүрежи, «Дайынчы акы-дуңмалышкы» ниитилелиниң 25-ки Кубогу дээш элээди оолдар аразынга команда талазы-биле маргылдаазы, Шагаа хүнүнге тураскааткан 5 хардан 18 харга…

28:0

Тываже аалдап келген шыдыраага делегей чемпиону Сергей Карякин-биле бистиң шыдыраачыларывыстың оюну «Сүбедей» спорт ордузунга февраль 25-те, 2 шак ажыр уламчылааш, дүне 21 шакта төнген. Тываның адын камгалап үнген 28 шыдыраачыларның…
Меню