Архив

Месяц: Апрель 2020

Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы Май 1-биле, хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Шупту салгалдарга эргим чоок ба­йырлал кижи бүрүзүнге билдингир бөдүүн күзелдерни илередип чоруур. Ол дээрге аяс дээрде чырык болгаш чылыг хүннү, ачы-буянныг чаагай чорукту, турум амыдыралды, үүле-херээ бүдүнгүр, чаа-чаа чедиишкиннерлиг болурун…

Ажыл-ишчи чондан изиг байыр

 Күш-ажылдың кижилери  Тыва парлалганың бедиинден бистиң бөгүнгү чогаадыкчы ажыл-иживисти карак ужу-биле эвес, холу-биле шуут-ла аңдара-дүңдере суйбап, баарынга өйдүктүрүп, чамдыкта сагышты аартып келир чүүлдерни шыны-биле илередип келир кижи Дырбак Халбыңовна-ла болгай.…

Тывада коронавирустан аараан кижилер чыттырар эмнелгениң медтехниказы чогуур чөпшээрел негелделеринге хыналданы эрткен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа терапия эмнелгезиниң халдавырлыг аарыглар госпиталын база катап хынаан. Республиканың бир дугаар эмнелгезиниң удуртукчулары-биле чугааны чорудуп, септээн ИВЛ аппараттарын ажылдатканын хынап көрген. «Белеткеп алганывыс гос­питальга бөгүн…

Тывада «телешкола» ажылын эгелээн

«Тываның телешколазы» – Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызының деткимчези-биле Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының регионда организастааны ырактан өөредилгени чорударынга немелде хемчег­лер болур. Өөредилге яамызы «Тува 24» база «ОТР»…

Амыр-тайбың чоруулуңар, тыва чонум!

Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путинниң 2020 чылдың апрель 22-де үнген № 239 дугаарлыг айтыышкынында «Апрель 4-тен апрель 30-ге чедир ажыл хүннерин соскаткан, шалыңын хевээр арттырар дээн», ийе, ол чүгле бюджет…

Май байырлалдарының үезинде чаа коронавирус (covid-2019) халдавырлыг аарыын нептерээрин болдурбазы-биле профилактика хемчеглерин сагыырының дугайында сүмелер

Бо чылын май байырлалдары коронавирус халдавырлыг аарыының уржуундан бот-изоляция чуруму-биле дакпырлажы берген. Ынчангаш чурттакчы чонга бот-изоляция чурумун сагыырын уламчылап, таныыр эш-өөрүңер, чоок кижилериңер-биле ужуражырын кызыгаарлап, өске регионнарже болгаш хөй кижилер…

ТР-ниң Чазааның Аппарат хуралындан

«Эмчилерге четтиргенивис илередир-дир бис» Чазак Баштыңы хуралды эки медээ­лерден эгелээн. Тожуда аарыг тара­ваан, бир дугаар коронавирустуг болган кижилерниң түңнел анализтери эки болганындан эмчиден үндүр бижидиптеринге белен. Кол санитарлыг эмчи база …

Кыдаттар эвес, алтайлар бис

Алтай, бо сөөлгү чылдарда хөй ту­рис­терниң аян-чорук кылып, агаарлап кээр чери апарган. Ооң чылдагааны­ колдуунда улуг эртемденнерниң, төө­гүчүлерниң, философтарның, чижээ, Николай Рерихтиң «Алтай – кижи төрелгетенниң төвү», Лев Гумилевтуң «Ал­тай…

Кым-даа уттундурбас

Улуг Тиилелгениң 75 чыл ою келген, эрткен үеже хая көрнүрү албан. Ада-чурттуң Улуг дайынында тыва эки турачылар колдуу Украинаның хоорай-суурларын немец-фашистерден хостаарынга маадырлыы-биле киржип келген. Аңаа амы-тынындан чарылган чаңгыс чер-чурттугларывыс…

Частың чаңгыс хүнү

 Аныяктарга сүме Чаларап келген частың чаңгыс хүнү бүдүн чылды чемгерер дээр болгай бис. Назы-харым улгады-даа берген болза, артымдан өзүп келир чаптанчыг чаштарымны сактып, дачага сад өстүрүп турган чылдарым карактарга бо-ла…
Меню