Архив

Месяц: Июль 2020

ЧЕРБИНИҢ САДЫ

репортаж «Чербиже барып, чиик өртек-биле кат чыыр!» — деп хоорай чурттакчыларының чугаазы бар. Интернетке кат чыыр дээш, садтың кирер эжииниң аксынга баскылашкан улустуң чуруу-даа үнүп турду. Кат-чимис быжып турар үеде,…

ТИБЕТ

   Тибеттиң төвү Лхаса хоорайже Катмандудан  2012 чылдың апрель 12-де меңги-доштар-биле шыптынган Гималай даг­ларын ажыр ушкаш, чеде бердивис. Гонгар аэропорту Лхаса хоорайдан 60 км черде 4343 м бедикте чүве-дир. Бо…

ЧАЙЛАГ-ХЕМ

Чурумал Таңды сынының мурнуу эдээнде Успа-Хөлче улай аккан хемнерниң бирээзин Чайлаг-Хем деп адаар. Чайлаг-Хемниң аксынга чазын, күзүн аалдар дистиништир хонгулаптар чүве. А чайның изиг хүннери эгелээрге, хемниң бажынче, сериин тайгаже…

«ӨӨРЕДИЛГЕ ЧҮДҮЛГЕ ЭВЕС-ТИР»

XIV-кү Чырыткылыг Далай-Ламаның төрүттүнген хүнүнге XIV-кү Чырыткылыг Далай-Лама «Эртем делеге­йинде» деп сеткүүлге барыын чүктүң эртеминиң чедиишкиннериниң болгаш чедир бодаттын­маан чүүлдерин, ол ышкаш кады ажылдажылганың угланыышкыннарының дугайында үзел-бодалдарын үлешкен.   Чырыткылыг Башкы,…

Баштайгы шылгалданы дужааган

                 Орус дыл эртеми — РФ-тиң ортумак тускай болгаш дээди эртемниг өөредилге албан черлериниң кайы-даа угланыышкынын шилип, дужаап кирериниң чугула шылгалдазы.           Тывага июль 6-7 хүннеринде орус дыл эртеминге…

Моолда бубон чумазының өөскээни-биле профилактиктиг хемчеглерни сагыырын республиканың чурттакчыларынга сагындырган

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы Моолда бубон чумазының өөскээни-биле профилактиктиг хемчеглерни сагыырын республиканың чурттакчыларынга сагындырганТыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы Моолдуң девискээринде бубон чумазы тывылганы-биле республиканың, ылаңгыя кызыгаар чоогу кожууннарның…

Тывада «Чаа сорук» губернатор төлевилели

«Чаа сорук» губернатор төлевилелиниң бирги чадазынга ооң мурнунда шииттирип чораан 69 кижи киржирТөлевилелдиң башкарыкчызы болур ТР-ниң Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң яамызы киржир күзелдиг кижилер саны оон үш катап хөй болганын…
Меню