Архив

Месяц: Август 2020

Ады-сураа алгый берген, авыралдыг Барыын-Хемчик

95 чылынгаКОЖУУННУҢ ТӨӨГҮЗҮ – ЧОННУҢ ТӨӨГҮЗҮТывада база бир улуг төөгүлүг кожууннарның бирээзи Барыын-Хемчик, бо чылдың август 21-де, үндезилеп тургустунгандан бээр 95 чыл болган байырлалын демдеглеп эрттирген. Олег Намдараа аттыг культура өргээзинге…

Солун медээ — солуннарда

Бижиивистиӊ 60 чылы — 1990 чылда! Тыва дыл талазы-биле эртем-практиктиг конференция бистиӊ республикага мооӊ мурнунда болуп кѳрбээн. Ам ындыг конференцияны бо чылдыӊ (1989) ноябрь­ 13-14 хүннеринде Кызылга эрттирерин партия обкому…

Чагытайның эриинге

«НААДЫМ — 2020» Наадым чоокшулаарга кижиниң хей-аъды бедиир дээш-ле, интернет четкизинде мындыг солун бижиктер бар. Малчыннар байырлалы дээрге шынап-ла, кымга-даа өөрүнчүг болбайн канчаар. Оон ыңай бо чылын аарыг хамчык дээш,…

Аныяктар шуулганы

Аныяктар шуулганы «Тываның командазы – 2030»«Алдын-Булак» комплекизинге «Тываның командазы-2030» аныяктар шуулганы болуп эрткен. Аңаа хөй-ниитичи идепкейжи аныяктар, чедиишкинниг сайгарлыкчылар, хөй-ниитичи шимчээшкиннерниң кежигүннери, аныяк депутаттар, сайыттар аңгы-аңгы хоорайлардан студентилер, шуулганның модераторлары…

Наадымга уткуштур

НААДЫМГА УТКУШТУР. Чаа-Хөл кожуунда.Малчыннар-биле ажык чугааАвгуст-26-да Чаа-Хөл кожууннуң аныяк болгаш хоочун малчыннарының киржилгези-биле удавас болур малчыннар Наадымынга тураскааткан төгерик столду чагырга даргазы Радж Баз-оол башкарып эрттирген.Төгерик столга хүн чурумунуң айтырыы…

Гриппке удур тарылга эгелээн

Республикада грипке удур «Совигрипп» деп вакцинаның баштайгы партиязы чедип келген. Чамдык кожууннарда улуг улустарны тарып эгелей берген.– «Совигрипп» деп вакцинада А биле В бөлүктүң грипп вирузунуң үш хевиринге удур туржур…

Кызыгаар кожууннарда бес чумазынга удур хемчеглерни чоруткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бес чумазы катап тывылган кожа-хелбээ Моол-биле кызыгаар черлерде Өвүр биле Мөңгүн-Тайга кожууннарда чурттакчы чонну база мал-маганны ук аарыгга удур тарыыр даалганы берген турган.Республика девискээринде бес чумазындан…

Ада-иелерге өөредилге

Хүндүлүг ада-иелер, уруг-дарыыңарже кол кичээнгейни салып көрүңер!Тыва Республикага «Чаш назынның айыыл чок болуру» федералдыг төлевилелди боттандырып эгелээр.Социал ужур-дузалыг төлевилелди «Россия Федерациязының хөгжүлдезиниң 2024 чылга чедир үелерде национал сорулгалары болгаш стратегтиг…

Чинчи — эрестиг кыс

 Чечен чугаа Аалывыс уруг-дарыы шупту-ла аът мунарынга, ылаңгыя ону чарыштырарынга, дыка ынак. Чылдың-на оваа дагаан черге бир хөрлүг, адаанныг оюн – аът чарыжы. Улуг дагылгага хемниң ол-бо чарыындан, чоок-кавының малчыннарындан…

Уругларның чайгы дыштанылгазы

Бо чылдың ниити байдалы-биле, Тываның дыштанылга лагерьлери хааглыг байдалга ажылдаан, российжи санитарлыг негелде – шыңгыы,  чаа дүрүм, харыысалга күштүг. Тывага уругларның чайгы лагерьлери август 3-те ажылдаар тургаш, коронавирус, чаъс-чайык үргүлчүлеп,…
Меню