Архив

Месяц: Ноябрь 2020

Бүгү-Россияның караа көрбестер ниитилелиниң Тывага тургустунуп эгелээн төөгүзүнүң арыннары

Бистиң республикавыска 1958 чылда караа көрбес улустуң бир дугаар тургузуп турары организациязы тургустунган, ол Бүгү-Россияның караа көрбестер ниитилелиниң (БРКЧН) Красноярск крайда­ организациязынга хамааржып турган. Он кижиден тургустунган бичежек артель организастаттынган,…

Эмнерни ырак-узак кожууннарже чоруткан

Эмнерни ырак-узак кожууннарже чорутканТыва Республиканың чонунга социал деткимче программазының шугуму-биле «ОТИСИФАРМ» компаниязы эмнерни чорудуп берген.COVID-19 халдавырлыг аарыгны баш удур болдурбазы-биле дүрген профилактика чорударынга база ону эмнээринге «Арбидол», ОРВИ аарыын эмнээринге…

ТЫВАНЫҢ IX КАМБЫ-ЛАМАЗЫ ДҮЖҮЛГЕ ЕЗУЛАЛЫН НОЯБРЬ 22-ДЕ КЫЗЫЛГА ЭРТТИРГЕН

Чаа соңгуткан Гелек Нацык-Доржу (Сергей Сарыг­лар) 2015 чылда Иволга дацанның өөредилгезин дооскан. 1988 чылда Сүт-Хөлдүң Ак-Дашка төрүттүнген. Төрээн кожуунунуң Начын мөгези. Дүжүлгеге саадап турда, байыр чедирери-биле Сүт-Хөл кожууннуң бүгү ажыл-ишчи…

ИЕНИҢ ЧҮРЭЭ

Оон бээр дөртен ажыг чыл эртсе-даа, бо-ла сактыр мен. Авамның кады төрээн дуңмазы Буудай угбамның оглу Леняның кадайы Зина кенимниң эриг баарлыг ие чүрээн, ооң чаагай сеткилин дыка магадаар мен.…

ДЕКАБРЬ 1-ниң ХҮНҮНГЕ ЧЕДИР ҮНДҮРҮГЛЕРНИ ТӨЛЭЭРИН УТПАҢАР!

ЧУРТТУҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИНГЕ ҮНДҮРҮГЛЕР КОЛ БОЛУР«Шын» солуннуң аалчызы, Тыва Респуб­ликада Федералдыг үндүрүг эргелелинде килдис даргазы Анатолий Сергеевич Нурсат.Бистиң республикада үндүрүг талазы-биле ажыл-агый кайы хире чоруп турар ирги, таныштырып көрүңерем, Анатолий Сергеевич.—…

Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

“Сайзыралдың” амданныг аъш-чеми Чыл санында Мөген-Бүренде “Сайзырал” бүдүрүлгезиниң ажылының бурунгаар базып, хөгжүп турары каракка-ла илдең. Саржаг, божа, шиме арагазы, хымызын бичежек чук саваларда кудуп кааны шевергин көстүр. Мону найысылалга-даа болган…

Бүгү Россияның караа четпестер ниитилелиниң Тывага тургустунуп эгелээн төөгүзүнүң арыннары

 Бистиң республикавыска 1958 чылда караа четпес улустуң бир дугаар тургузуп турары организациязы тургустунган, ол Бүгү россияның караа четпестер ниитилелиниң (БРКЧН) Красноярск крайда организациязынга хамааржып турган. Он кижиден тургустунган бичежек артель…

Чазак хуралынга

Эмин эрттир көвүдээшкин чок, ынчалза-даа байдал нарынРегионнуң Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралынга Тываның кадык камгалал сайыды Артыш Саттың ковидтен аарыг улусту эмнээрин организаастап турарының байдалынга хамаарыштыр илеткелин шүгүмчүлелге таварыштырган. Баштыңчының неделя…

ИНТЕРНЕТ ЧЕТКИЗИНДЕ ТЫВА ДЫЛДА КАПСЫРЫЛГАЛАРНЫҢ АМГЫ БАЙДАЛЫ БОЛГАШ КЕЛИР ҮЕЗИ

1) Тыва дылга херек херекселдер: тыва танал (Windows-ка, дараазында Андроид IOS-ка, стикерлер (Telegramm, Viber)   2) Тыва дылдың сөс курлавырын байлакшыдар болгаш тыва дыл кырынга билиглер алыр программалар: ВК, тыва-орус…

Тываның республика бюджеди  2021-2023  чылдарда

«Инвестицияларның ниити түңү 7,3 млрд. рубль.  2021 чылда 6,4 млрд. рубль Тывага кээр» — деп, Чазак хуралынга ТР-ниң саң-хөө сайыды Орлан Достай илеткээн.  2021-2023 чылдың бюджеди  584,7 млн. рубль дефициттиг…
Меню