Архив

Месяц: Декабрь 2020

ОСКАЛ-ООЛДУҢ 100 ХАРЛААНЫНГА

Тыва цирктиң үндезилекчизи, совет үеде эң-не бедик шаңнал Ленин ордениниң эдилекчизи, ССРЭ-ниң улустуң артизи Владимир Базыр-оолович Оскал-оол 1920 чылдың декабрь 31-де Хөндергей сумузунуң Чаш-Терекке төрүттүнген. Тыва бижикти чогааткан соонда 1931…

Аныяктар делегейинде

КЫЗЫЛ – СОЧИ: Бир эвес боду-ла кызымак болза…   Сочиде ажылдап, чурттап турар чаңгыс чер-чуртуувус Азиата Геннадьевна Даржаа-биле ажыл-херек дугайында социал четки (инстаграм) дамчыштыр чугаалаштывыс.   (Эгези 93 дугаар “Шын”…

Үнүп олурар Инек чылы –  Тыва фэн-шуйда

Үнүп олурар Инек чылы –  Тыва фЭн-шуйда Он ийи чылдар чыл санында эр болгаш кыс деп байдалда үнүп кээп турар. Эртип турар  чылда шеригжиткен эр Күске чылы эрткен болгаш, дайын-чаа,…

“ШЫН” – тыва журналистиканың “университеди”

2020 чыл – 95 ою“ШЫН” – тыва журналистиканың “университеди”Баштайгы солунТөөгүже хая көрнүр чүве болза, “Шын” солуннуң эрткен оруу узун болгаш солун.1925 чыл. Ынчаарда Тыва Арат Республиканың бүгү албан черлери ажыл-албанның…

Чаа чыл-биле чылыг сөстер

Эргим, чаңгыс чер-чурттугларым!Бис шупту Чаа чылдың дүрген дүжерин күзеп турар бис. Ол биске чаа чедиишкиннерге болгаш эгелээшкиннерге идегелди шаңнаар болгай.Эртип турар 2020 чыл ковид «мурнунда» болгаш «соонда» деп чарлып турар.…

Аныяктар делегейинде

Аныяктар делегейинде КЫЗЫЛ – СОЧИ: Бир эвес боду-ла кызымак болза… Сочиде ажылдап, чурттап турар чаңгыс чер-чуртуувус Азиата Даржаа-биле ажыл-херек дуга­йында социал четки (инстаграмга онлайн хевирге) дамчыштыр чугаалаштывыс. – Сочиде ажыл-херээңерниң…

Чаа 2021 чылда стол кырынга салыр аъш-чем

Үнүп кээр Чаа Чылда аъш-чемниң рецептилери, тайылбырлары Үнүп кээр чылдың ам бо келир Ээзин чаагай аъш-чем-биле Чаа Чылда сергедип, өөртүр тодаргай чаңчыл тургус­туна берген. Ынчангаш өг-бүлениң арга-дуржулгалыг кыс хиндиктиглери бо…

2021 – санал-онал чылы

Тывалар таныжып соодажып тура, колдуу-ла бир-ле дугаар салыр айтырыы, каш харлыг сен дээр. Каш харны кыйырадыр базып эрттиң дээни ол. Малчын кижиге кыш ажып алыры берге, ынчангаш ындыг боор. Ук…

СОЦИАЛ ЧЕТКИДЕ ДҮВҮРЕНЧИГ МЕДЭЭ

Октаргай четкизинде Иркутск хоорайда чаңгыс чер-чуртуувус Кежиктиң берге байдалда турарының дугайында медээ карак чивеш аразында тарай бергенин шупту билир бис. Бо дилег медээге хамаарыштыр Тываның удуртукчулары база чурттакчылары дораан-на сагыш…

COVID-19-КА УДУР ВАКЦИНАНЫҢ БИРГИ КЕЗЭЭ ТЫВАДА КЕЛГЕН

Тываның чурттакчы чонунга массалыг профилактика чорудары-биле Covid-19 хамчыындан «Гам Ковид Вак» (Спутник V) деп 500 санныг вакциналарның бирги кезээн эккелгенин республиканың кадык-камгалал яамызы дыңнаткан.Ниитизи-биле республикага 18400 туңнүг вакцинаже акша көрдүнген.Баштай…
Меню