Архив

Месяц: Март 2021

Ажыл-агыйы шуудаан  сайгарлыкчы

  Тываның арга-дуржулгалыг сайгарлыкчыларының бирээзи Ульяна Ооржакты танывас кижи чок дизе, частырыг турбас. Ол национал аъш-чемни болбаазырадып, бүдүрер аъш-чем кылыр ажылын алды чыл бурунгаар эгелээн. Баштай-ла ак сүттен, божадан доңуруп…

ШЕРИГДЕ ООЛДАРГА ДУЗАЛАЖЫП ТУРАР

«ШЫННЫҢ» МЕДЭЭЛЕРИБо неделяда ТР-ниң Солдат иелер комитеди Амур облазында, Хабаровск болгаш Кяхтага шериг эрттирип чеде бергеш, берге байдалга таварышкан бөлүк тыва оолдарның (“Шынның” март 3-те үнген 15 дугаар солунда база…

Эр хей, Тамерлан!

Тываның шыдыраазының төө­гүзүнде бир-ле дугаар улуг улус аразынга Ыраккы Чөөн Федералдыг округтуң чемпио­надынга бистиң спортчувус Тамерлан Чындыгыр 3-кү черни алган. Тамерлан Чындыгырның Тывага тренери Сергей Тюлюш турган. Ам ол Бурятиядан…

Алдын биле хүлер дээш

Начын Монгуш Россияның март 11-де Улан-Удэге ажыттынган хос­туг хүреш маргылдаазынга 57 кг. Дагестандан Заур Угуевти тии­лээш,­ алдын медальче кол кордакчы болган. Ооң удурланыкчызы Москва дээш киржип турар Алания чурттуг Азамат…

Билип алыры артык эвес

Ногаа аймааның дугайындаРосхереглелхайгаарал чаа ногаа аймааның айыыл­дыг болурунуң дугайында сагындырган.Ногаа аймааның тургузуунда барык шупту ооң өзүлдезинге болгаш сайзыралынга херек микроэлементилер бүрүнү-биле бар. Ынчалза-даа чамдык таварылгаларда ол айыылды тургузуп болур. Ол…

“ХӨӨМЕЙИМНИ САЛБАС-ЛА МЕН…”

Лопсан Мундукайның Март 8-ке уткуштур чарлаан концертинге хос­туг олут чок болган. Дыка аныяк хирезинде сураглыг хөөмейжи республика чергелиг болгаш чурт деңнелинде болуп эртип турган конкурстарның каш дакпыр лауреады болгаш “Гран-при”дээди…

АЛТАЙЛАР АРТЫШТЫҢ КОГУН ҮСПЕЗИН НЕГЕП ТУРАР

Алтай дылда “арчын” деп адаар ыдыктыг үнүш – артышты Алтай Республикада акша үндүрүп алыр дээн кижилер караа көзүлбестеп, когун үзе кырып туруп берген деп, Арам башкы бодунуң дүвүрелин видеога салып,…

СҮТТЕН ИЖИҢЕР!

Аваны алгап тура, сорунза болур — ие сүдүнге хамааржыр, эртем ёзугаар чугула тайылбырны көрээли.Ак чем болгаш аа сүтте бойдуста ховар дээн чемиштиг бүдүмел лактоза (сүт чигири) бар. Лактоза шөйүндүге баргаш,…

Масленица: төөгүнүң байырлалы

Масленица – Россияда калбаа-биле демдег­леп турар хөглүг байырлалдарның бирээзи, салгалдан салгал дамчып келген, камныг кадагалаттынып чоруур чаагай чаңчыл. Ыры-шоор, оюн-тоглаа, танцы-сам үзүктелбес, кышты үдээриниң, часты уткуурунуң солун байырлалы. Руська шаандан-на чылдың…

Аарыг чүгээртээн, ынчалза-даа камгаланыры чугула

Тыва Республиканың Росхереглелхайгаарал эргелели болгаш Кадык камгалал яамызының дыңнадып турары-биле алырга, 2021 чылдың февраль 27-ден март 5-ке чедир чеди хонук дургузунда коронавирус инфекциязындан 91 кижи эттинген. Ооң мурнунда неделяга деңнээрге…
Меню