Архив

Месяц: Апрель 2021

ЫРЖЫМ БУЛУҢДА ЧАА ЭМНЕЛГЕ

Төлевилелдер боттаныышкындаРеспубликаның эң ырак суурларының бирээзи Ак-Чыраада чоокта чаа эмнелге туттунган. Кожуун төвү Хандагайты-биле аразы база ырак, черле ынчаш, аргыжары арай берге суур чүве. Бичежек суурга чаа бажың немежип кээрге,…

БИСТИИ АМДАННЫГ-ЛА

Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем адырында Апрель 7-ден 10-га чедир Крас­ноярск хоорайга IV Аъш-чем болбаазырадыр үлетпүрнүң ажыл­дакчыларының делегей чергелиг шуулганы болуп эрткен. Аңаа бистиң республиканың төлээ­лери ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем…

1950 чылдарга чедир тываларга диш аарыы турбаан

  Кызылда республиканың диш эмнелгезиниң кол эмчизи Бежен-оол Торуш «Шын» солуннуң доктаамал номчукчузу. Улуг эмчиге ажылының дугайында айтырыглар салып сонуургап четтивис. – Шаанда ада-иелеривистиң хүлүм­зүрүп алган чуруктарын безин көөрге, маңган…

Туризмниң хөгжүлдези

Чазак кежигүннери аппарат хуралында туризм адырын 2021 чылда хөгжүдериниң айтырыгларын чугаалашкан.  Даштыкы-биле экономиктиг харылзаа болгаш туризм сайыды Роланда Самбу-Хоо илеткелинде мону демдеглээн:  «2020 чылда коронавирус халдавыры нептерээни-биле кызыгаарлаашкынны кииргенинден, дыка…

«ДЕМНИГ, БУРУНГААР БАЗЫМНАР КЫЛЫРЫВЫС ЧУГУЛА»

Апрель 7-де Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң дүжүлгезинден хостаар дугайында билдириишкининге чурттуң Президентизи адын салган. Мугур 14 чыл бурунгаар 2007 чылда бо-ла хүн апрель 7-де аныяк удуртукчу Чазакка башкарыкчы ажылын эгелей…

 Тудуг объектилерин хынаан

Субботада, апрель 10-да, республика Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг солагай талакы дачаларда школа, демир-бетон кылыглар заводу, Бай-Хаакскаяда база Спутник микрорайонунда уруглар садтары – тудуг объектилеринге четкен.Солагай талакы дачаларда сентябрь…

«ДЕМНИГ, БУРУНГААР БАЗЫМНАР КЫЛЫРЫВЫС ЧУГУЛА»

Апрель 7-де Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң дүжүлгезинден хостаар дугайында билдириишкининге чурттуң Президентизи адын салган. Мугур 14 чыл бурунгаар 2007 чылда бо-ла хүн апрель 7-де аныяк удуртукчу Чазакка башкарыкчы ажылын эгелей…

Салым-чолдуң шаңнаан кежии…

Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының артизи, Тыва театрның актерлар труппазының удуртукчузу, Тываның улустуң артизи Саяна Дүгер-ооловна Сат бо чылын мугур харлаан оюн байырлап эрттирип турар. Ук байырлалын апрель 3-түң…

ТЕВЕ ОНЗАГАЙ МАЛ

Эрзин, Тестиң тевелери Мөңгүн-Тайгада сарлыктар, Тожуда ивилер-биле бир дөмей, Тывада ховар болгаш чараш азырал амытаннарга хамааржыр. Ол ышкаш өске чер­ден келген аалчыларның кай­гап ханмазы, а тыва кижиниң чоргаа­ралы болур.Эрзин кожуунда…

Аът чарыжы

  Чүстүг сиген сый-ла баспас, чүгүрүктер Ада-өгбелерниң чырыткылыг адынга тураскааткан Сүт-Хөл ко­жууннуң девискээринде 2005 чылдан тура-ла, үш адаанның оюну уламчылап турар. Бо чылын Кара-Чыраа сумузунуң деткимчези-биле мындыг онза ыдыктыг байырлал…
Меню