Архив

Месяц: Июнь 2021

ХООЙЛУГА ДҮҮШПЕС НЕГЕЛДЕЛЕР

«Бир эвес эмчи тарылганы чылдырып каан болза, тарылга дугайында документини негээр эргези бар бе?»- деп, айтырыгга Путин дорт харыыны берген.

В. ПУТИН: “ААРЫЫРЫНЫҢ ОРНУНГА, ТАРЫДЫП АЛГАНЫ ДЭЭРЕ”

Россияның Чазаа COVID-19 соонда келдередилге системазынче акша-хөреңгини аңгылаан.
Россияда 2026 чылга чедир коронавирус соонда келдередилге программазын салырын планнап турар. Аңаа 100 млрд ажыг рубльди аңгылап турар.

МӨЛЧҮКЧҮЛЕРГЕ АРГА БЕРБЕС

Мөлчүкчүлерге хууда агар-саннарже холгаарлаар арга бербези-биле акша-хөреңгини шилчидерин болгаш алырын хуу банкылар хыналдага алыр ужурлуун Путин демдеглээн.

Он беш уругну эмнелгеден үндүр бижээн

Уруглар эмнелгезинде Сovid-19-тан аараан 31 уруг эмнедип турарын ТР-ниң кадык камгалалының сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Анатолий Югай дыңнаткан.

КҮРҮНЕ ЛИЦЕЙИНГЕ «СИРИУС» ТӨВҮН ТУРГУЗАР БЕ?

Бөгүн Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың чазаанга хамаатыларның хууда хүлээп алыышкынын эрттиргенин . Аңаа кол айтырыгларның бирээзинге Тыва Республиканың Күрүне лицейин долгандыр байдал болган. Ооң директору Вера Алдын-оол өөредилге черин ниити-өөредилге албан чери шынарлыг хевээр арттырарын Владислав Ховалыгдан дилээн.

Кончуг шын шиитпир

Россия Федерациязының Президентизи чылдың-на российжилерниң айтырыгларынга харыы берген дорт харылзаа дамчыдылгазын эрттирери чаңчыл болу берген.

Чурагайлыг экономика талазы-биле билиин бедидер

Бо чылын Тывага «Чурагайлыг трансформация биле чурагайлыг экономика: технологиялар болгаш компетенция» программазының талазы-биле күүсекчи эрге-чагырга органнарының 40 ажылдакчызы «Чурагайлыг экономиканың кадрлары» деп регионалдыг төлевилел-биле эртем-мергежилин бедидер ужурлуг.

Владислав Ховалыг ханы кажыыдалын илереткен

Дүүн, июнь 29-та, кежээки үеде Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана – Бажың-Алаак автооруунга транспорт хөлгези аңдарылган, ооң түңнелинде руль артынга чораан назы четпээн оол мөчээн.
Баш буруңгааргы сан-медээден алырга, Чадаана хоорайның 13 харлыг чурттакчызы «УАЗ-31512» марканың автомашиназын мунуп чорааш, башкарылгага күш четпейн, машинаны аңдарган. Чолаачы-биле кады машина иштинге 12-14 хар назылыг 6 назы четпээн пассажир чораан.

ЧАЙГЫ ЛАГЕРЬЛЕРНИҢ 2 ДУГААР СЕЗОНУН СОКСАТКАН

Бөгүн, июнь 30-де, Чазак бажыңынга республиканың «Байлак» уруглар лагеринге COVID-19 халдавырлыг аарыгның өөскээнинге барымдаалааш, республиканың шупту лагерьлериниң ийи дугаар сезонун соксадырының дугайында парлалга конференциязы болган.

Меню