Архив

Месяц: Сентябрь 2021

ТИИЛЕЛГЕ — БАЙЫРЛААРЫНГА ЧЫЛДАГААН ЭВЕС

Бүгү российжи бадылаашкын үези сентябрь 17–19 хүннерде Тывага Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутаттарының соңгулдалары, Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазының хуусаа бетинде соңгулдалары болгаш тус черлерниң Төлээлекчилер хура­лдарының депутаттарының соңгулдалары эрткен.

МӨӨРЕЙ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

Тыва хой эъдиниң фестивалы Бөгүн, сентябрь 22-де, Кызыл хоорайда «Царская охота» ресторанынга хой эъдинден аъш-чем кылырының мөөрейи болуп эгелээн. Хөй-ниити чемнелгезинде ажылдап чоруур сайгарлыкчылардан фестивальга киржир чагыгларны сентябрь 13-тен 20-ге…

АЪШ-ЧЕМ ӨРТЭЭН ЧИИГЕДИРИН НЕГЭЭН

Тываның 16 муң ажыг чурттакчызының эрге-ажыктарын камгалаанының дугайында медээни РФ-тиң Сибирь Федералдыг округта чиңгине прокуратуразы дыңнадып турар.

БҮРҮНҮ-БИЛЕ 82 165 КИЖИ ТАРЫТКАН

Сентябрь 21-ге чедир республика девискээринде эпидбайдал. Эрткен сөөлгү хүннерде экирээн улустуң саны 48 кижи.

НАЧЫН МОНГУШ ДЕЛЕГЕЙ ЧЕМПИОНАДЫНГА КИРЖИР БЕ?

Бөгүн, сентябрь 21-де, Сочи хоорайда белеткел эрттирип турар Россияның хостуг хүрешке чыынды командазының кежигүнү, бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Начын Монгуш октябрь 2-ден 10-га чедир Норвегияның найысылалы Осло хоорайга болуп эртер делегей чемпионадынга киржир эрге дээш үзүүргедиг хүрешке киржир.

СОҢГУКЧУЛАРЫНГА ЧЕТТИРГЕНИН ИЛЕРЕТКЕН

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының чарлааны болза, чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң баш бурунгаар түңнелдери-биле алырга, Тыва Республиканың Баштыңы дээди албан-дужаалче хуусаа бертиниң соңгулдазында, ол албан-дужаалды түр када күүседип турар Владислав Ховалыг мурнуку черни ээлээн. Ол регион чурттакчыларынга бодунуң чугаазында байдалды тайылбырлаан.

КҮЖҮГЕТ ШОЙГУНУҢ 100 ЧЫЛЫНГА

Билдингир күрүне ажылдакчызы, журналист, чогаалчы, төөгү шинчилекчизи Күжүгет Серээевич Шойгунуң төрүттүнгенинден бээр 100 чылдаанынга тураскааткан “Төлептиг ада, төлептиг фамилия” деп темалыг кичээлдер бүгү өөредилге албан черлеринге сентябрь 23-те эртер.

МЕРГЕН УГААННЫГ ӨГБЕВИС

Бо чылын Тыва Арат Республиканыӊ тургустунганындан бээр 100 чыл оюн Тывада демдеглеп эрттирип турар. ТАР-биле кады деӊге төрүттүнген, ооӊ сайзыралынга улуг үлүг-хуузун киирип келген хүндүлүг өгбевис Күжүгет Серээевич Шойгу база 100 харлап турар.

ТЫВАГА СОҢГУЛДАЛАРНЫҢ КОЛ ТҮҢНЕЛДЕРИ

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының «Шын» солунга сентябрь 21-ниң 10.00 шакта берген медээзи-биле:
Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Күрүне Думазының депутаттарының соңгулдаларынга «Чаңгыс демниг Россия» партиязы бүгү Тываның чонунуң хөй кезииниң деткимчезин ап, бүзүрелдии-биле тиилээн.

ӨРЕЗИ БИР МИЛЛИАРД РУБЛЬ

Чуртталга-хандырылга объектилери­ниң техниктиг байдалы, оларны үезинде септээри болгаш улаштыр ажыглаары ук адырның саң-хөөлүг экономиктиг байдалындан хамааржыр. Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының дыңнадып турары-биле алырга, юридиктиг черлерниң база чурттакчы чоннуң чыглы берген өрелериниң уржуундан республиканың чуртталга-коммунал ажыл-агыйы, оттулар чүүл, энергетика комплекизи элээн берге байдалда келген.

Меню