Архив

Месяц: Октябрь 2021

ХӨМҮР-ДАШ ӨРТЭЭ ЧИИГЭЭР БЕ?

Чыккылама соок келбээнде, чон хөмүр-даш садып алыр дээш, ооң «балдыр сыгар» өртектериниң чиигээрин манап турар.

ФЕДЕРАЛДЫГ ХООЙЛУГА ДҮҮШТҮР КЫЛЫР

Сибирь регионнарының аңгы-аңгы кожууннарының нормативтиг хоойлу-дүрүм актыларын прокурорлар 2021 чылда хынап турган. 21 152 нормативтиг актыларны федералдыг хоойлуга дүүштүр кылырын негээн.

ЧАА УДУРТУКЧУ – МЕҢГИ КАРА-ООЛ

Октябрь 13-те Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың экономика сайыдының хүлээлгезин күүседир албан-дужаалга Меңги Хомушкуевич Кара-оолду томуйлаан.

БЫЖЫГ ТУРУШТУГ УДУРТУКЧУ

Россияның Президентизиниң Сибирь Федералдыг округта бүрүн эргелиг чаа төлээзин томуйлаан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чаа томуйлаткан төлээ дугайында социал четкилерде арнынга бижээн.

ЧАЗАКТА ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН

Тыва Республиканың информатизация болгаш харылзаа сайыдының хүлээлгезиниң күүседикчизи кылдыр Айдың Чюдюкту томуйлаан.

ТАРЫЛГА – ИДЕГЕЛДИГ КАМГАЛАЛ

Кожууннарда чонну ажылга хаара тудар төптерге улустар боттары чедип келгеш, ковидке удур вакцинаны тарыдып ап турарын Тываның күш-ажыл болгаш социал политика яамызы дыңнадып турар.

ЧУРТТАЛГАМНЫ ААС-КЕЖИКТИГ ЧУРТТАП ЭРТКЕН МЕН

Бүгү делегейде нептерээн халаптыг аарыгның уржуунда 300 муң безин четпес тыва чоннуң иштинден эвээш эвес улуг-биче таваржып, чырык өртемчейден чоруп турары дыка хомуданчыг. Ол хамчыктыг аарыгга тыва чоннуң, оюннарның төлептиг, ховар дээн оглу, өгбевис Сиин-оол Лакпаевич Оюн база таварышты.

Меню