Рубрикалар

2022 ЧЫЛДА – ШАЛЫӉ ХЕМЧЭЭЛИ

Күш-ажыл төлевириниӊ эӊ адаккы хемчээли – 13,890 рубль.

«Күш-ажыл төлевириниӊ дугайында» 82 дугаарлыг федералдыг хоойлунуӊ 1-ги чүүлүнүӊ 1-ги кезээнге өскерилгелерни 2021 чылдыӊ декабрь 6-да киирген.

Россияга 2022 чылдыӊ январь 1-ден тура күш-ажыл төлевириниӊ эӊ адаккы хемчээли – 13,890 рубль. 2021 чылда – 12,792 рубль турган болза, бо чылын аӊаа 1098 рубльди немээн.

РФ-тиӊ Күш-ажыл дүрүмүнүӊ 133.1 чүүлүнге дүүштүр, регион бүрүзү социал-экономиктиг байдалдарны барымдаалап, улуг-бичии кижи бүрүзүнүӊ амыдырап-чурттаарынга херек акша-хөреӊгизиниӊ болгаш акша-шалыӊыныӊ адаккы хемчээлин доктаадыр. Ол 13,890 рубльдан эвээжевес болур.

Р.ДЕМЧИК белеткээн.

#Күш_ажылтөлевири #Акша_шалың #Регион #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧЫРЫК КРЕЩЕНИЕ БАЙЫРЛАЛЫ-БИЛЕ!
Следующая запись
ТЫВА ОЮН АСКАК-КАДАЙ
Меню