Архив

Месяц: Январь 2022

СӨӨКТҮҢ ТУРГУЗУУН ХЫНААР РЕНТГЕН АППАРАДЫ

Республиканың дугаары бир эмнелгезиниң консультация-диагностика поликлиниказында чаа үеге дүүштүр кылган Lunar Prodigy деп сөөктүң тургузуун хынаар рентген аппарадын салган. Тывага кажан-даа туруп көрбээн бо эмчиниң чаа дериг-херекселиниң өртээ 10 сая рубль болуп турар. Ону кадык камгалалының баштайгы чадазын чаартыры программа-биле садып алыр аргалыг болган.

ӨЛЧЕЙ-КЕЖИИ АРБЫН БОЛЗУН!

Шагаа-2022 байырлалынга уткуштур төнчү чок аас-кежиктиӊ демдээ — өлчей удазынныг каасталганы Кызыл кожууннуӊ социал төвүнүӊ уруглары кылган.

ТЫВАГА 45 ГРАДУС ЧЕДИР СООР

Тываның гидрометеорология база долгандыр хүрээлел шинчилээр төптүң дыңнадыы-биле алырга, агаарның соогу 40, 45 чедир бадып, эртенги шакта туманнап, оруктарга тайгактаар.

ИЙИ МИЛЛИОН РУБЛЬ ТӨЛЭЭР

Хоойлуга дүүшпес ёзу-биле арага-дары, спирт холуксаалыг продукцияны өске региондан дажыглап сөөрткен ийи кижини Барыын-Хемчиктиӊ район суду шииткен.

КАДЫ БИС!

Халдавырлыг аарыг үезинде чонга дуза кадары-биле эгелээн бүгү Россия чергелиг «Кады бис» деп акцияга Тываның ортумак өөредилге черлериниң сургуулдары каттышкан. Назы-хары улгады берген улузувус дээш республиканың ортумак өөредилге черлериниң сургуулдары…

ФОТОГРАФ АЖЫЛЧЕ ЧАЛАП ТУРАР

Тыва Республиканыӊ Чазаа чурук тырттырар талазы-биле профессионал болгаш хөй арга-дуржулгалыг фотограф, фотожурналист мергежилдиг кижини ажылче чалап турар.

Меню