Рубрикалар

28:0

Тываже аалдап келген шыдыраага делегей чемпиону Сергей Карякин-биле бистиң шыдыраачыларывыстың оюну «Сүбедей» спорт ордузунга февраль 25-те, 2 шак ажыр уламчылааш, дүне 21 шакта төнген. Тываның адын камгалап үнген 28 шыдыраачыларның чаңгызы-даа чемпионну удупшыдаваан. 1990 чылдың чайын алдарлыг Михаил Таль Тывага аалдап келгеш, 120 оюн эрттиргениниң соонда, бисче мындыг бедик деңнелдиг шыдыраачылар келбейн турган.

Бо удаада 30 харлыг, аныяк, дүрген шыдыраа ойнаарынга делегей чемпионун бистиң Спорт яамызы (Субудай Монгуш), Шыдыраа федерациязы (Ренат Ооржак) болгаш Москва хоорайда бодунуң клиниказын ажыдып алган ажылдап чоруур чаңгыс чер-чурттуувус, спортсменнер эмнээр ортопед  эмчи Темир Ондар бо эжин хууда чалалга-биле өскен-төрээн чуртунга Шагаа ба­йырлалында  эккелгени ол. 

Тываның төөгүзүнде онзагай ужуражылга-дыр — деп, Тывада шыдыраага чаңгыс спорт мастери атты эдилеп чоруур Валерия Куулар чугаалады. Ол чажындан тура, сураглыг шыдыраачы, амгы үеде прокуратура шугумунда   ажылдап турар болгаш маргылдааларга киржир чайы чок, ынчалза-даа  Россия деңнелинде эртип турар маргылдааларның дөрт дакпыр чемпиону болуп артпышаан.

«Кедизинде Тывага шыдыраа ордузу эвес-даа бол, аңгы  Шыдыраа бажыңын черле ажыдар  болза эки, улуг маргылдаалар эрттирип, аалчылар чалап, шыырак шыдыраачылар-биле арга-дуржулга солчулгазынга алырда эки» — деп, Валерия Валерьевна  чугаалады.

Чаңгыс деңнелге таптап турбас дээр болза, дидим-дидим буруңгаар базымнар кылып, ат-сураглыг шыдыраачыларны чалап, солун оюннар эрттирер, ажы-төлүвүске өгбелерниң дамчыдып бергени угаан оюну — шыдырааны өөредип, угаан-медерелин сайзырадыры — кижизидилгениң чугула угланыышкыннарының бирээзи болур деп бодал-биле чөшпээрешпес арга чок.

Сураглыг чемпион Тываның күрүне университединиң студентилери-биле ужуражып, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң холун тудуп, ооң ажылдаар кабинединге чугаалажып  четтигипкеш, дедир чанарыбиле аъттаныпкан.

Саяна Монгуш. #Шын

Предыдущая запись
Александр Даржайга тураскаал самбыра
Следующая запись
Меню