Рубрикалар

САГЫШ-СЕТКИЛИ КЕЗЭЭДЕ ЧАЛЫЫ,
ЧОГААДЫКЧЫ МЕРГЕЖИЛДИҢ КИЖИЛЕРИ
Март 25-те Улусчу чогаадылга бажыңынга Культура ажылдакчыларының хүнүнге тураскааткан байырлыг концерт болуп эрткен. Чонга үргүлчү чараш байырлалды сөңнеп, чер-чуртунга шынчы бараан болуп чоруур, сагыш-сеткили кезээде чалыы, чогаадыкчы мергежилдиң ээлери – культура ажылдакчыларынга байырлалы езулуг часкы хөөннү оттурган.
Байырлыг хемчегге культура болгаш уран чүүл ажылының хоочуннары, хөй-ниити дыштанылгазының, өөредилге черлериниң ажылдакчылары, музейлерниң, ном саңнарының, хөгжүмнүң болгаш ыры-самның коллективтери, Тыва Республиканың Культура яамызынга удуртуп турар өске-даа албан черлериниң ажылдакчылары база удуртукчулары чалатканнар.
Байырлыг концерттиң аалчыларынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Культура ажылдакчыларының хүнү-биле изиг байыр чедирген. Культура болгаш уран чүүл ажылын онзагай, делгем база хөй чонну хей-аът, сорук киирип демнештирип чоруур эң-не улуг күш деп, ол демдеглээн. Уран чүүл назынының болгаш сагыш-чүрээниң ажыл-чорудулгазы бооп турар культура ажылдакчыларынга, хоо­чуннарга өөрүп четтириишкинниң чылыг сөстерин чугаалаан.
Республиканың культура албан черлериниң удуртукчуларының болгаш специалистериниң бот-идепкейжи чоруу-биле мурнувуста салдынган сорулгаларны дидими-биле боттандырып турарывыс улуг чоргааралды оттурар: Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр мугур 100 чыл оюн бедик деңнелге байырлап эрттиреринге силер бүгүдеге идегел улуг деп, Тываның Баштыңы медеглээн.
Тываның Баштыңы хөй-ниитиниң культураның сайзыралы, нептередири болгаш хумагалаарынга киирген үлүг-хуузу дээш күрүнениң хүндүлүг аттары болгаш Хүндүлел бижиктери-биле культураның болгаш уран чүүлдүң ажылдакчыларын шаңнаан: Тыва Республиканың Чазааның Даргазының өөрүп четтириишкинин “Хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш” – Тываның Виктор Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрның быжыкчызы, цехтиң эргелекчизи Оксана Алдын-оолга база хөй-ниити ажылынга идепкейлиг киржилгези дээш Чөөн-Хемчик кожууннуң Мерген-Херел Монгуш аттыг культура бажыңының аныяктар төвүнүң эргелекчизи Меңги Ооржакка, Тыва Республиканың Чазааның Даргазының Хүндүлел бижиин Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурнуң Уругларның уран чүүл школазының театр салбырының башкызы Татьяна Лемешонокка, “Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атты Кызылдың Алексей Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжиниң фортепиано салбырының башкызы Анжелика Медведевага, “Тыва Республиканың уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атты хөй чылдарда ак сеткилдиг кызымак ажылы дээш – Тываның күрүнениң Ойнаар-кыстар театрының уран чүүл удуртукчузу Светлана Ондарга база ол ышкаш театр уран чүүлүнүң сайзыралынга хөй чылдарда бердингени база киирген үлүг-хуузу дээш “Тываның Улустуң артизи” деп хүндүлүг атты – Тываның Виктор Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрының артизи, “Тываның алдарлыг артизи” Луиза Мортай-оолга тывыскан.
Байырлыг хүнде, Республиканың улусчу чогаадылга төвүнүң удуртканы концертти ат-сураглыг артистерниң база уран чогаадыкчы коллективтериниң оюн-көргүзүглери, Культура яамызынга удурткан албан черлериниң база хөй-ниити эвилелдериниң шаңналдары уламчылаан. Пандемия үезинде идепкейлиг ажылы дээш шаңналдарны хөй-ниитичи, эки-турачы культура болгаш уран чүүл ажылдакчыларынга база тергиин ажыл-чорудулгалыг республиканың культура албан черлеринге тывыскан. Медальдар, хөрек демдектери, Хүндүлел база Өөрүп четтириишкинниң шаңнал бижиктерин республиканың 70 ажыг культура болгаш уран чүүл ажылынга шылгарааннарынга тывыскан.
Концерт бетинде Улусчу чогаадылга бажыңының фойезинге Тываның Культура яамызының албан черлериниң 2020 чылдың түңнелдери-биле чедиишкиннерин бараалгаткан делгелге база болган.
Чаяна ЧЫКАЙ.

Предыдущая запись
АКЦИЯ «АК РОМАШКАЛАР»
Следующая запись
ЧАА ЧУРАГАЙЛЫГ АРГА
Меню