Рубрикалар

МУГУР БИР ЧЫЛ ЭРТКЕНДЕ ЧУРТТА БАЙДАЛ
2021 ЧЫЛДЫҢ АПРЕЛЬ 1-2-ДЕ РФ-ТЕ СОVID-19-ТАН ААРАН­ КИЖИ САНЫ — 0, ЧОК БОЛГАН КИЖИ — 0.
Ниитизи-биле бүдүн чылды алырга:
Москва
Коронавирустан 1 млн. 028891 кижи аараан. 16 муң 707 кижи чок болган, 946 муң 370 кижи сегий берген.
Коми
41 муң 102 кижи аараан. 807 кижи чок болган. 40 муң 479 кижи сегий берген.
БУРЯТИЯ
36 муң 052 кижи аараан. 787 кижи чок болган. 34 муң 445 кижи сегий берген.
КАМЧАТКА
14 муң 134 кижи аараан. 201 кижи чок болган. 13 муң 247 кижи сегий берген.
НЕНЕЦК
1 муң 085 кижи аараан. 4 кижи чок болган. 1019 кижи сегий берген.
АРХАНГЕЛЬСК
55 муң 930 кижи аараан. 787 кижи чок болган. 55 муң 371 кижи сегий берген.
ТЫВА
15 муң 762 кижи аараан. 197 кижи чок болган. 14 муң 919 кижи сегий берген.
Оперативтиг штабтың дыңнадыышкыны-биле алырга, 2021 чылдың апрель 2-де Россияда лабораторлуг бадыткаашкын-биле — 4 млн. 554 муң 264 COVID-19 аараан кижи илерээн, сегий бергени — 4 млн. 176 муң 419 кижи, 99 муң 233 кижи аарыгның түңнелинде амы-тынындан чарылган.
Гамалеи аттыг төптүң эмчизи Александр Бутенконуң чугаалап турары-биле алырга, коронавирустуң 3 дугаар чалгыының Россияга кээри сезинчиг. Март айда бичии өөскүй бергеш, чайга чедир пандемия чавырлы бээр.
Москвада дугаары 40 эмнелгениң улуг эмчизи Денис Проценконуң бодалы-биле, июнь айда эпидемия деп сөс безин чидер. Чаа вакциналар болгаш эмчилерниң дуржулгазы бедий бергенинден моон соңгаар пандемия чергелиг кылдыр коронавирус эглип келбес.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Шеригде тыва солдаттарның буруузу чок…
Следующая запись
БОК ДОЛГАН ДЕВИСКЭЭРЖЕ КЫМ-ДАА БАРЫКСАВАС…
Меню