Рубрикалар

Лариса Кужугетовна Шойгунуң мөчээни-биле Тывада кажыыдал хүнүн чарлаан

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг, Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Күрүне Думазының депутады Лариса Кужугетовна Шойгунуң мөчээни-биле, кажыыдалды чарлаар дугайында чарлыкка атты салган. 
Тыва Республиканың Конституциязының 111 чүүлүнүң 3 кезээн удуртулга болдургаш, Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Күрүне Думазының депутады Лариса Кужугетовна Шойгунуң мөчээни-биле 2021 чылдың июнь 11-ни Тыва Республикада кажыыдал хүнү кылдыр чарлаан.
Тыва Республиканың девискээринде Россияның болгаш Тываның күрүне туктарын бадырган. Культура албан черлеринге база телекомпанияларга кажыыдал хүнүнде хөглээшкинниг хемчеглер база дамчыдылгалар эрттирбезин саналдаан.
Предыдущая запись
ЧААРТТЫНГАН «ТЫВАЭНЕРГОСБЫТ»
Следующая запись
КҮШ-АЖЫЛДЫҢ БҮДҮРҮКЧҮЛҮҮН БЕДИДЕРИ – КОЛ СОРУЛГА
Меню