Рубрикалар

43458 кижи долу курсту эрткен

Кадык камгалал сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Анатолий Югай күш-ажылчы коллективтерни тарылгаже хаара тудар дээш, найысылалдың шупту эмнелге албан черлерин организацияларда база бүдүрүлгелерде бөгүнден эгелеп быжыглаанын аппарат хуралынга дыңнаткан.

Чурттакчы чонга ачы-дуза чедирер бүдүрүлгелерниң база албан черлериниң ажылдакчыларын баштай тарыдар.

2021 чылдың июнь 15-тиң хүнү-биле алырга, Тывада чаа коронавирус халдавырындан аараанын лабораторияга бадыткаан 51 таварылга бүрүткеттинген.

Июнь 15-ке чедир 55264 кижи бирги тарылганы эрткен. Оларның санында хоочураан аарыгларлыг 16 524 кижи бар, азы 29,9 хуу. Россияда ортумак көргүзүгден 19 хуу хөй, азы республика тарылга планын 44,8 хуу чедирген. Регионнар рейтингизинде Тыва дөрткү черде.

Амгы үеде вакцинацияның ниити темпизи 100 муң чурттакчы чонга онааштыр, ортумаа-биле 183 кижи. Ол талазы-биле республика 85 регионнар аразындан 22-ги черде.

Тыва 60 хардан өрү назылыг кижилерни тарыдып камгалаары-биле үшкү черде, Covid-19 удур тарылганы чурттакчы чоннуң ол бөлүүнүң 35,6 хуузу алган. Тарылганың долу курузун (вакцинаның I база II кезээн) 43458 кижи алган, ооң аразында 9172 кижи – 60 хардан өрү назылыг.

Республикада бо хүнде 43 тарылга пунктулары ажылдап турар. Бөгүн «Сбербанк России» ААН-ниң Кочетов, 43-те салбырында база Кечил-оол кудумчузу, 7Б адресте хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төпке тарылга кылыр көжүп чоруур ийи пункт немежир.

#Кадыккамгалал #Вакцинация #Эпидбайдал #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Улусчу төлевилелдер боттанылгазының идепкейжи үези
Следующая запись
ИЛЬИНКАГА АНЫЯКТАР СЕСЕРЛИИН КЫЛЫР
Меню