Рубрикалар

В.ХОВАЛЫГ: «АК ХАЛАТТЫГ МААДЫРЛАР-ДЫР СИЛЕР!

📢Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың ак халаттыг кижилеринге Медицина ажылдакчызының хүнү-биле байыр чедирген:

— Кадык камгалалының хүндүлүг ажылдакчылары, адырның эргим хооочуннары! Сеткилим ханызындан Медицина ажылдакчызының хүнү-биле байыр чедирип тур мен!

Ол дээрге чүгле профессионал эвес, а бистиң ниити байырлалывыс-тыр. Бөгүн бистер медиктерниң хөй-ниити ролюн демдеглеп, эмчилерге, фельдшерлерге, санитарларга база кадык камгалал системазының организакчыларынга оларның профессионализми дээш онза чоргааралывысты илергейлеп, кижилерниң амы-тыны дээш карак кызыл ажылын үнелеп чоруур бис.

Ийи чыл улаштыр бистиң эмчилеривис коронавирус халдавырынга удур демиселге турушкурун, маадырлыг чоруун көргүзүп, шилип алган мергежилинге, Гиппократтың даңгыраанга бердингенин шынзыдып турарлар. Силер – ак халаттыг маадырлар-дыр силер.

Бүгү медиктерге база оларның өг-бүлелеринге аас-кежикти болгаш чаагай чорукту күзедим! Бодуңарны камнанып, кадык-ла болуп көрүңер.

#Медицинаажылдакчызыныңхүнү #Байырчедириишкини #Владиславховалыг #Шынсолун #новоститывы #новостикызыл #кызыл #Тува #Тыва #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
СОҢГУЛДА ДУГАЙЫНДА ДОКТААЛГА АТТЫ САЛГАН
Следующая запись
СОҢГУЛДА КАМПАНИЯЗЫ АЖЫЛЫН ЭГЕЛЭЭН
Меню