Рубрикалар

45 РЕГИОН САНЫНЧЕ ТЫВА БАЗА КИРГЕН

РФ-тиң Чазааның бюджеттиң турум байдалын деткиир дээш 29,3 млрд рубльди үлештирген 45 регион санынче Тыва база кирген. РФ-тиң Чазааның даргазы Михаил Мишустин декабрь 9-та ол айтыышкынга атты салган. Ында көрдүнгени езугаар, республика бюджеттиң өйлээшкинин хандырарынга 1 млрд 290,4 млн рубльди алыр.

Президентиниң даалгазын күүседир дээш ындыг шиитпир хүлээп алдынган. Бюджет адырының ажылдакчыларының шалың төлевирин улгаттырар, ол ышкаш бирги ээлчегде боттандырар болгаш социал ужур-дузалыг хемчеглер күүселдезиниң чарыгдалдарын акшаландырарынче ол акша-хөреңгини үндүрер. Оон аңгыда, орук инфраструктуразын септеп, эде чаартырынче, спортчу болгаш өске-даа чугула объектилер тудуунче акшаландырыышкынны угландырар.

Тываның Чазааның парлалга албаны.

Предыдущая запись
РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕДИНИҢ ТӨЛЕВИЛЕЛИН САЙГАРЫП КӨРГЕН
Следующая запись
БИР КИЖИ КОГАРААН
Меню