Рубрикалар

500 млрд рубльди уруглар пособиезинче чарыгдаар

Орулгазы эвээш өг-бүлелер кажан уруглар пособиезин ап эгелээрил? Тодаргай харыызы: 2022 чылдың майдан эгелеп, пособиелерни ап болур. Ындыг-даа болза ооң санаашкынынче апрель ай база кирер. Уругларга төлевирни чүгле орулгазы эвээш өг-бүлелер алыр.

Пособиение алырының дугайында билдириишкинни Күрүне ачы-дуза порталы (https://www.gosuslugi.ru) таварыштыр киирип болур. Аңаа чүгле чаңгыс билдириишкин чедер, өске шынзылгалар херекчок. Хүлээр хуусаазы: май 1-ден эгелээр.

2022 чылда 8-тен 16 хар чедир уругларның пособиезин төлээринге 500 млрд рубльди чарыыры көрдүнген.

#объясняемрф
#тыванын_аныяктары_медээ
Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
Шериг оолдарывыс онча -менди чанып кээр болзун деп хамнар чалбарыг кылган
Следующая запись
Республиканың ырак суурларынче эмчилер ажылдап чоруп турар
Меню