Рубрикалар

600 АЖЫГ ООЛ АЪТТАНЫПКАН

Тыва Республиканың шериг комиссариадынга ажык эжиктер хүнү болуп эрткен. Бо ажыл-хемчегни чырыдып чедип келген журналистерге шериглерниң кедип турары идик-хевин, чип турар аъш-чемин бараалгадып, шериг кезектеринче чорударының бетинде шеригже келдирткен оолдар-биле кандыг ажыл-хемчеглерни чорудуп турарын чугаалап берген.

«Шеригже күскү келдиртилгениң эгезинден тура Тыва Республиканың шериг комиссариадының чыылда черинден 600 ажыг оолдар шериг албан-хүлээлгезин эрттирери-биле аъттанганнар. Олар Россияның Чепсектиг Күштериниң Барыын, Төп база Чөөн шериг округтарында чадаг-шериг кезектеринге, агаар-космос салбырларынга, стратегтиг сорулгалыг ракета шериглеринге, агаар-десант күштеринге, национал гвардияга, демир-орук шериглериниң кезектеринге шериг хүлээлгезин эрттирерлер. Аъткарарының бетинде шупту оолдар COVID-19-ка хыналданы эрткеннер.

Оларның кижи бүрүзүн шериг идик-хеп, чүү-хөө сугар несессер, «Мир» национал төлежилге системазының банк картазы, амы-хуунуң электроннуг картазы-биле хандырган. Орукка чоруп келген үезиниң дургузунда шеригже келдирткеннерни болгаш оларны үдеп чоруур кижилерни амы-хуунуң камгалал дериглери – аас-думчук шывар маскалар, дезинфекцияланыр ходуглар-биле хандырган» — деп, республиканың шериг комиссары Демир-оол Артына дыңнаткан.

Келдирткеннерниң бирээзи Денис Агбаан шериг албан-хүлээлгезин эрттиргениниң соонда, ону манап турар арга-шинектерниң дугайында мынчаар чугаалаан: «Шериг албан-хүлээлгези дээрге быжыг келир үе, турум саң-хөө болгаш социал хандырылга-дыр. Дээди эртемниг база карманыңда шериг билеттиг болзуңза, керээ ёзугаар шериг албанын уламчылап, чок болза хоойлу-дүрүм камгалаар азы күш структураларының органнарынга адылдап болур апаар сен».

Күскү келдиртилге октябрь 1-де эгелээн болгаш бо чылдың декабрь 31-де доостур.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

#Күскүкелдиртилге #Шеригкомиссариады #Шеригалбан_хүлээлге #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
РЕСПУБЛИКАГА 6113 ЧАШТАР ТӨРҮТТҮНГЕН
Следующая запись
ЭРЗИНЧИЛЕРНИҢ ӨӨРҮШКҮЗҮ
Меню