Рубрикалар

684 КИЖИ ГТО НОРМАТИВТЕРИН ДУЖААП АЛГАН

«Демография» национал төлевилелдиң “Спорт — амыдыралдың нормазы” регион төлевилел күүселдези-биле, 2021 чылдың бирги кварталында ГТО нормативтерин дужаар 40 спортчу хемчегге 1101 кижи киришкенин, регионнуң спорт яамызы дыңнаткан.

Неделя санында-ла үш катап ГТО нормативтерин дужаарын шенеп болур.

Республикада ГТО комплекизиниң нормативтерин дужаар 10: Олимпийжи курлавыр училищезиниң (техникум); Кызыл хоорайда И. Ярыгин аттыг спорт комплекизиниң; Ак-Довурак хоорайда спорт школаның; Монгуш Ч.А. аттыг олимпийжи курлавыр спорт школазының; Таңды кожууннуң спорт школазының; С.М. Сарбаакай аттыг Чаа-Хөл кожууннуң спорт школазының; Бии-Хем кожууннуң спорт школазының; Мөңгүн-Тайга кожууннуң спорт школазының; Шагаан-Арыг хоорайның 2 дугаар школазының; ТР-ниң Спорт яамызының спортчу хемчеглер болгаш ажыл-агый эргелелиниң баазаларында тускай төптер ажылдап турар.

2021 чылдың бирги чартыында «АИС-ГТО» программада 22315 ажыг бүрүткеткен, 7863 кижи ГТО нормативтерин шенээш, 684 кижи ону дужаап алган.

Бо чылдың бирги кварталда “Күш-ажылга болгаш камгалалга белен” бүгү-российжи күш-культура-спорт комплекизиниң шылгалдаларының алдын демдээн 62, а мөңгүн демдээн 2 кижи алган. А ийиги кварталда 622 кижи нормативтерни дужаап алган.

#ТР_ниңспортяамызы #Демография #ГТО #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БИЛИГЛЕР ХҮНҮНДЕ ЧАА ШКОЛА АЖЫТТЫНГАН!
Следующая запись
ТЫВАГА АМ-ДАА ЧЕДИ ФАП-ТЫ ТУДАР
Меню