Рубрикалар

Дүжүлгеге саадаарының ёзулалы

Бөгүн, сентябрь 28-те, республиканың чаа соңгуткан баштыңы Владислав Ховалыгның дүжүлгеже саадаарының езулалы болуп эртер.

15.00 шакта, В. Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга, Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазы Владислав Товарищтайович Ховалыгның албан-дужаалынче кирериниң байырлыг езулалы болуп эртер. Байырлыг хемчегниң киржикчилер санын кызыгаарлаан.

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна соңгулдаларның түңнелин чарлаар.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) даргазы Каң-оол Даваа чаа соңгуткан республика Баштыңы-Чазак даргазының даңгыраан хүлээп алыр. Чоннуң хөй үнүн алгаш, чаа соңгуткан баштың Тыва Республиканың ийи күрүне дылынга – орус база тыва дылдарга даңгыраан бээр.

Тыва Республиканыӊ хөй националдыг чонунга шынчы бараан болурун, кижиниӊ болгаш хамаатыныӊ эргелерин база хостуг эргелерин хүндүлээрин, камгалаарын, Россия Федерациязыныӊ Конституциязын болгаш Тыва Республиканыӊ Конституциязын, федералдыг хоойлуларны, Тыва Республиканыӊ хоойлуларын сагыырын, Тыва Республиканыӊ Баштыӊыныӊ – Чазааныӊ Даргазыныӊ бедик хүлээлгелерин ак сеткилдии-биле күүседирин ыдыктыы-биле даӊгыраглаар.

Даңгырак соонда, регионнуң удуртукчузунга Тываның Баштыңының эрге-чагыргазының ыдыктары – хөрек демдээ биле таңманы дамчыдар. Ооң-биле Тыва Республиканыӊ Баштыӊы – Чазааныӊ Даргазынга соңгуткан Владислав Ховалыгның албан-дужаалынче киргениниң байырлыг езулалы доостур.

#Тываныңбаштыңы #Владиславховалыг #Тываныңчазааныңпарлалгаалбаны #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БОК АШТААР АЖЫЛДЫ КҮШТЕЛДИРЕР
Следующая запись
ЛАБОРАТОРЛУГ БАДЫТКАЛДЫ 57 КИЖИ АЛГАН
Меню