Рубрикалар

Солун чагыдылгазы

Декабрь 21-де, 15.00 шакта, «Тува 24» телеканалдың инстаграммда дорт дамчыдылгазынга «Шын» болгаш «Тувинская правда» солуннарны чагыдып алган чагыкчылар аразынга 15 муң рубльдиң ойнаашкыны эртер. Аңаа чүгле 2021 чылдың декабрь 15-тен 20-ге чедир солуннуң 2022 чылдың бирги чартык чылда чагыдылгазын кылдырып алган кижилер киржир.

Ойнаашкынның түңнелдерин «Шын» болгаш «Тувинская правда» солуннарның декабрь 22-де үндүрүлгезинге парлаар.

Предыдущая запись
УРУГЛАРНЫҢ КАДЫЫНЫҢ БАЙДАЛЫ ЭКИЖИП ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
ТЕРГИИННЕРНИ ИЛЕРЕТКЕН
Меню