Рубрикалар

Тываның Баштыңы-биле «Дорт чугаа»

Субботада, декабрь 25-те, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чаңгыс чер-чурттугларының болгаш «Тува 24» телеканалдың журналистериниң салган айтырыгларынга харыыны берген. Ниитизи-биле “Дорт чугаага” 500 ажыг айтырыглар болгаш санал-оналдар кирген. Эфирже үнмээн айтырыгларны база ажылдап кылыр болгаш сайгарып көөр.

— Харылзааның янзы-бүрү каналдарын таварыштыр 500 ажыг айтырыглар болгаш санал-оналдар кирген дээрзин эфир бетинде меңээ дыңнаткан. Ол ышкаш дорт эфирниң үезинде база телефон дамчыштыр айтырыглар кээп турду. Оларның ажылдап кылыышкынын Регионну эргелеп-башкарарының төвү боттандырып турар. Дорт эфирниң үезиниң кызыы болганы-биле айтырыгларның дөгерезинге харыылаары болдунмас болбайн аан, ынчалза-даа оларның чаңгызы-даа харыы чок артпас дээрзин аазап тур мен. Оларны сайгарып көргеш, күүселдеге алыр. Оон туржук, келир чылдан эгелеп удур-дедир холбааның мындыг хемчээли бүдүн команданың янзы-бүрү деңнелдеринге доктаамал байдалдыг апаар. Баштыңның орлакчылары, сайыттар, тус-тус черлерниң чагырыкчылары улус-чон-биле “дорт чугааны” чорудар ужурлуг – деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунга бижээн.

Тываның Баштыңы салган айтырыглары дээш хамаатыларга өөрүп четтиргенин илередип, айтырыгларның барык хөй нуруузу шынап-ла дыка чидиг болгаш нарын болган дээрзин демдеглээн. Бо болза Тываның Баштыңының чаңгыс чер-чурттуглары-биле ийиги “Дорт чугаазы” болган, баштайгызы бо чылдың август айда болуп эрткен.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

#Владиславховалыг #Дортчугаа #Тува24 #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ПОЧТА САЛБЫРЛАРЫН ЧААРТЫР
Следующая запись
УРУГЛАРНЫҢ КҮЗЕЛДЕРИ БҮДҮП-ЛЕ ТУРЗУНАМ!
Меню