Рубрикалар

97 ШКОЛА ЧАА ХЕВИРЖЕ ШИЛЧЭЭН

Эрткен 2021 чылдың ноябрь айда ТР-ниң өөредилге сайыды А. В. Храмцов неделяда беш хүн өөренириниң дугайында айтырыгны социал четкиде бодунуң блогунга бижээн турган. Сайыттың көдүрген айтырыын ада-иелерниң барык 96 хуузу чүүлдүгзүнүп деткээн. Ынчангаш ук айтырыгны ажык арттырбайн, чогуур хемчеглерни чоруткан.

Неделяда беш хүн өөренир хевирже канчаар шилчиириниң дугайында методиктиг сүмелерни кыска хуусааның дургузунда яамы ажылдап кылгаш, өөредилге черлериниң директорларынга, оларның оралакчыларынга семинарларны эрттирген.

Тываның 175 школазының 97-зи үшкү улдуңдан эгелеп неделяда беш хүн өөренип эгелээр. Ынчап кээрге, ниитизи-биле 71 муң ажыг өөреникчиниң 23 217-зи чаа хевирже шилчип, неделяда беш хүн өөренир, а артканы эрги хевир-биле алды хүн өөренир.

Айдың ОНДАР.

Предыдущая запись
ЭМЧИЛЕРГЕ БИР САЯ РУБЛЬДИ ТӨЛЭЭР
Следующая запись
КАЛИНДУУ МОӉГУШ – АТ-СОРУКТУГ КҮРҮНЕ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ
Меню