Рубрикалар

ААРЫГ УЛУС САНЫ ЭВЭЭЖЕП ЭГЕЛЭЭН

Бөгүн болган аппарат хуралынга ТР-ниң кадык камгалал сайыды Анатолий Югай чаа коронавирустан аараан улустуң саны бичиилеп-даа болза эвээжеп эгелээнин дыңнаткан. Ынчалза-даа  байдал чүгээртеп эгелээн деп чугаалаар чылдагаан эвес дээрзин сайыт демдеглээн.

Оон аңгыда Саll-төптерже телефон дамчыштыр кээп турар медээлерниң саны база эвээжеп турар. Медээ хүлээр төптерде 63 оператор дүн-хүн чок ажылап турар.

Республика девискээринде аарыг улустарже 108 ковид-бригадалар үнүп, ажылдап турар. Ол ышкаш дүрген эмчи дузазы чедирер 64 бригада, 36-соңгаарлатпас эмчи дузазының бригадазы, ОРВИ дээш кыйгыртыышкынче – 44, халдавырлыг өске аарыглар дээш кыйгыртыышкынче 9 бригада үнүп, ажылдап турар.

Эрткен дыштаныр хүннерде эмчи дузазы чедирер дээн бригадаларны хоорай иштинге дажыырынче 59 автомашиналарны хаара туткан, оларның иштинде 34 машина ТР-ниң Чазааның автопарыгындан болгаш яамылар, албан организациялардан аңгылаан. Халдавырлыг аарыг кедереп эгелээн үеден бээр Тываның Кадык камгалал яамызының албан машиналарын, кожуун болгаш хоорайда эмчи организацияларының удуртукчуларынга быжыглаттынган машиналарны шуптузун эмчи бригадалар сөөртүрүнче хаара туткан. Ол ышкаш кыдыындан хууда машиналарны база херек үеде хөлезилеп ап турар.

Ниитизи-биле республика дискээринде коронавирус ам-даа оожургаваан. Росхереглелхайгааралдың Тывада эргелелиниң дыңнатканы-биле омикрон штаммындан 57 кижи аараан дээрзин Иркуткиде чумага удур институттуң лабораториязынга шинчилелээн анализ харыызы бадыткаан. Эргелелдиң оралакчы даргазы Ольга Монгуш омикрон штаммы республикада өөскүп турарын демдеглээн. Эрткен аппарат хуралынга Анатолий Югай дельта штаммындан ам-даа улус аарып турарын чугаалап турган.

Ынчап кээрге, амгы үеде респбликада коронавирустуң ийи штаммындан улус аарып турар.

Бистиң корр.

#Стоп_Covid #Аппаратное_Главы_Тувы #Минздрав_Тувы

Предыдущая запись
Ядыыларга берип болур
Следующая запись
2022 чылда чаа ФАП-тар немежир
Меню