Рубрикалар

Айтырыг-харыы

– Хоочу аарыглыг кижини инвалид деп санаарыныӊ чуруму өскерилген ирги бе?

– Кадыыныӊ байдалы-биле инвалид деп санаарында чаа чурумну киирген. Ол дугайында Россияныӊ Чазааныӊ  588 дугаарлыг доктаалы апрель 5-те үнген.

2022 чылдыӊ июль 1-ден тура эмчи-социал экспертиза аарыг кижини инвалид деп санаар чогуур түӊнелди чаа чурум-биле кылыр.

Аарыг кижи боду чокта, түӊнелди кылып болур.

Экспертиза кылыр эмчилер ооӊ чурттап турар бажыӊынга чеде берип болур.

Аарыг кижи ырак черде болза, информация-телекоммуникация технологияларын ажыглап болур.

Бир эвес эмчи шинчилгезин катап эрттирип, экспертизага боду киржир дээн болза, аӊгы билдириишкин бижиир.

Экспертизаныӊ түӊне­линде инвалид деп шынзылганы бээр.

Предыдущая запись
Тываның шыдыраа чемпионады эгелээн
Следующая запись
Чадаананың төвүнде…
Меню