Рубрикалар

Айтырыг – харыы

– Эмчи албан черлеринде дезинфекцияны канчаар кылып турарыл?

ТР-ниң Кадык камгалал са­йы­ды А. Сат:

– Амгы үеде делегейде пандемияны чарлаандан бээр, эмчи албан черлеринде дезинфекцияны эпиднегелде езугаар чорудуп турар. Дезинфекция чорудар дериг-херекселдер 3 айга чедер кылдыр хандырттынган. Ынчангаш дезинфекция чорудар шупту чүүлдерниң курлавыры 3 айга чедер болгаш, ол талазы-биле чидиг айтырыг тургустунмайн турар.

– Амгы үеде каш эмчи ажылдакчылары коронавирустан аарааныл?

ТР-ниң Кадык камгалал са­йы­ды А. Саттың май 17-ниң хүнүнде берген медээзи:

– Бо үеде республика­да COVID-19-тан 52 эмчи ажыл­дак­чылары аарааны бүрүт­кет­тин­ген. Ооң кол үнген дөзү – республиканың төп эмнелгези бол­ган. Май 8-тиң хүнүнде эмнелге ал­бан черин карантинче киирген, ында 44 эмчи ажылдакчылары бар. Оон аңгыда Перинаталдыг төпте 4 кижи, Улуг-Хем кожууннуң эмнелгезинде 1 ажылдакчы, Өвүр, Таңдыда база дүрген эмчи дузазы чедирер төпте 1-1 кижи илереттинген.

Тыва Чазактың парлалга албаны. #Шын

Предыдущая запись
Май 19 – пионерлер хүнүнге
Следующая запись
ХУУДА КАМГАЛАЛ ЧҮҮЛДЕРИ
Меню