Рубрикалар

 «Ак» постузун хынаан

ИХЯ-ныӊ сайыды, полицияныӊ генерал-майору Юрий Поляков Хакасия биле Тываныӊ аразында Ак деп черде полиция постузунуӊ ажылын хынап чораан.
Барыын-Хемчик кожуунда Ак-Довурак – Абаза а-161 автооруктуӊ 48 км турар полиция постузу – шыӊгыы хыналда чорудар тускай объект болур. Спирт холуксаалыг шынар чок арага-дары, наркотиктер, частыр бүдүмелдер болгаш ок-боо дээн ышкаш хоруглуг чүүлдер дажыглаарын болдурбас дээш, бир хонукта 50 хире автомобильди ында хынап турар. Олап эрткен чолаачыларны, пассажирлерни-даа ниити медээлер банкызыныӊ информациязы-биле хынап турар.
Акта полиция постузу Ак-Довурак хоорай чагыргазынга хамааржыр. Ооӊ девискээрин, материал-техниктиг хандырылгазын сайыт хынап көрген. Корум-чурум камгалавы­шаан, албан-хүлээлгезин күүседип турар ажылдакчыларга чурумну болгаш хоойлу-дүрүмнү сагыыры эӊ-не кол чүүл дээрзин ол онзалап демдеглээн.
Чурукту интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
Хендергениң төлептиг кенни
Следующая запись
Нацизм чок делегей дээш демнежир бис
Меню