Рубрикалар

Александр Даржайга тураскаал самбыра

Тыванын Улустуң чогаал­чызы Александр Даржай Кызыл хоорайның Ленин кудумчузунда № 45 бажыңга үр чылдарда чурттап, ажы-төлүн өстүрүп, чогаалдарының хөй кезиин бижип чораан. Кайгамчыктыг салым-чаяанныг чогаалчының тураскаал самбыразын дүүн, февраль 26-да, бо бажыңның ханазында ажыткан. Ооң байырлыг ёзулалынга Тываның чогаалчылары, тыва дыл болгаш чогаал башкылары, чечен чогаал шинчилекчилери эртемденнер, чечен чогаалга хандыкшылдыглар, күрүне болгаш хөй-ниити организацияларының төлээлери чыылган.

Улустуң чогаалчызынга тураскаал самбыра ажыдыышкынын филология эртемнериниң доктору, Алдан-Маадыр аттыг национал музейниң директору Каадыр-оол Бичелдей чарлааш:

— Александр Даржайның ат-алдары амгы үеде кайда-даа билдингир, ооң алдын чогаалдарын келир үениң салгалдары номчуп, сактып чорзун дээш, бо самбыраны ажыткан – деп чугаалаан.

Тыва улустуң төрээн дылын келир үениң салгалдарынга камгалап арттырар дээш Александр Даржайның кылып чоруткан төөгү ужур-дузалыг хөй-ниити ажылдарын ТР-ниң Хөй-ниити палатазының даргазы Анатолий Дамба-Хуурак демдеглээш, чогум-на бо чогаалчының саналы-биле ноябрь 1-ни Тыва дыл хүнү кылдыр Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң Чарлыы-биле доктаатканын чугаалаан.

Александр Даржайның сүүзүннүг чогаалдары тыва чоннуң национал эртинези бооп артып каарын Тываның Чогаал­чылар эвилелиниң баштаар чериниң даргазы Чылгычы Ондар бодунуң чугаазынга демдеглээн.

 Александр Даржайның уруг-дарыының авазы Мария Доңгаковна Даржай чогаалчының чевээнде тураскаалын тургузарынга болгаш чурттап чораан бажыңынга тураскаал самбыраны ажыдарынга чоннуң дузазы дээш өөрүшкүзүн илереткеш, тураскаал самбыраны ажыдарынга хууда дузазы дээш Каадыр-оол Бичелдейге улуу-биле өөрүп четтиргенин илереткен.

Александр Даржайга тураскаал самбыраны шыпкан ак торгу көжегени байырлыы-биле ажыткан соонда чогаалчының салым-чаяанының мөгейикчилери ооң баарынга чуруктарга тырттырып алганнар.

Шаңгыр-оол Моңгуш.

Даян Дансюрюннуң тырттырган чуруу. #Шын

Предыдущая запись
Алтайлар Чага байрамны демдеглээннер
Следующая запись
28:0
Меню