Рубрикалар

АМ БАЗА КУШ ГРИВИ

Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнадып турары-биле алырга, Өвүр биле Бии-Хем кожууннарның девискээринде черлик куш аймаандан куштарның хоралыг гриви тодараттынган.

“Дириг амытаннарның камгалалын чорудар болгаш кадыкшылын хайгаараар федералдыг төп” күрүнениң бюджет албан чери Россияның көдээ ажыл-агый хайгааралының Тыва Республика, Хакас Республика болгаш Кемерово областа эргелели-биле кады куш гривиниң бар-чогун илередир шинчилел ажылдарын чорудуп тура, Убсу-Нур болгаш Белое хөлдерде хөл чайказындан, янзы-бүрү хевирниң өдүректеринден (красноголовый нырок, малая поганка, хохлатый чернеть, баклан болгаш чомга) халдавырның Н5 адаккы хевириниң барын бадыткаан.

Азырал куштарның ээлери куштарын хөөлбек-сугларже хостуг салбас чурумну шыңгыызы-биле сагып, азырал куш харыксырап, өлүп-хораан таварылгада халдавырның өөскээн черин өжүрүп, чок болдурар сорулга-биле ветеринария албанынче баар база илереттинген факт-барымдааның дугайында Россияның көдээ ажыл-агый хайгааралының Тыва Республикада эргелелинге дыңнадыры чугула.

#Көдээажыл_агыйяамызы #Кушгриви #Өвүркожуун #Бии_хемкожуун #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Иван Давыдов Тываже киир маңнап келген
Следующая запись
300 ООЛ ШЕРИГ ХҮЛЭЭЛГЕЗИН ЭРТТИРЕРИ-БИЛЕ АЪТТАНЫПКАН
Меню