Рубрикалар

АНЫЯК ЭМЧИЛЕР ДЕТКИМЧЕНИ АЛГАН

Аныяк эртемденнерни деткиири-биле чарлаан Чазак Даргазының шаңналы дээш мөөрейге киришкеш, эксперт комиссияның шиитпири ёзугаар 100 баллды алгаш, бирги болгаш үшкү черлерни ээлээн тиилекчилер илерээн. Оларга Республиканың дугаары 1 эмнелгезиниң аныяк кезер-эмчизи Сай-Суу Ойдуп-оол болгаш Республиканың өкпе аарыынга удур диспансериниң кезер-эмчизи Олег Кара-Монгуш хамааржыр.

Болган мөөрейниң түңнелдерин февраль 8-те, Россияның эртем хүнүнге тураскааткан Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң чаа оран-савазынга болган байырлыг хемчегге чарлаан.

Сай-Суу Владимировна Тываның эмчилериниң амыдырал-чуртталгазының шынары болгаш профессионал ажылын хөлүн эрттир хөй кылып турарындан “өрттенип” турарының азы могап-шылаашкынының дугайында темага ажылды кылган. Ооң бо талазы-биле чоруткан шинчилелдериниң түңнелдери эмчилерниң профессионал ажыл-чорудуунуң, амыдырал чуртталгазының шынарын экижидеринче болгаш эмнээшкин үезинде эмчи частырыы болдурбазынче угланган ажылды күштелдирери болур. Шинчилелдерни дуржулгалыг кезер-эмчи Росси Күжүгеттиң удуртулгазы-биле Сибирьниң күрүнениң эмчи университединиң баазазында чорудуп турар.

Олег Александрович фармакогенетиктиг шинчилелдерни чорудуп турар. Аныяк эмчи чорудуп турар ажылының түңнелинде өкпе аарыынга удур эмнерни, оларның хемчээлин аарыг кижи бүрүзүнге тускайлап бээри чөптүг болгаш ындыг эмнээшкин дээштиг дээрзин шынзыдар сорулганы салган.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
АЙТЫЫШКЫННЫ КҮҮСЕДИР АЖЫЛ ЧОРУП ТУРАР
Следующая запись
КАНДЫГ-ДАА ХАМЧЫКТЫ ВАКЦИНА ТИИЛЕП ЧОРААН
Меню