Рубрикалар

АНЫЯК УДУРТУКЧУНУ ТОМУЙЛААН

АНЫЯК УДУРТУКЧУНУ ТОМУЙЛААН
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Тыва Республиканың аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчузунга Эртине Кууларны томуйлаанын  дыңнаткан.

— Эртине Куулар-биле ужуражып чугаалаштывыс. Төрээн чуртту дээш сагыжы аарып чоруур, идепкейлиг аныяк кижи-дир. Тывада аныяктар политиказының, республиканың келир үезиниң дугайында чугаалай бээрге, ооң карактары безин чырый бээр. Келир үеже бурунгаар көрүштүг, аныяктарның хөгжүлдези дээш аргаларны көрүп, харын-даа аңаа байдалдарны боду тургузарынга белен-дир.

Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчузунга Эртине Кууларны томуйлап тур мен. Аныяк салгалдың берге айтырыгларын болгаш дүвүрелдерин ханы билип, эки билиишкинниг ажылдаарын күзедим.

#Тываныңаныяктархеректериниңталазы_билеагентилел #Владиславховалыг #Томуйлаашкын #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТУСКАЙ СОРУЛГАЛЫГ ӨӨРЕДИЛГЕ
Следующая запись
«КАДЫКШЫЛ» НАЦИОНАЛ ТӨЛЕВИЛЕЛ-БИЛЕ ЧАА УРУГЛАР ЭМНЕЛГЕЗИ ТУТТУНАР
Меню