Рубрикалар

Аныяктар шуулганы

Аныяктар шуулганы «Тываның командазы – 2030»
«Алдын-Булак» комплекизинге «Тываның командазы-2030» аныяктар шуулганы болуп эрткен. Аңаа хөй-ниитичи идепкейжи аныяктар, чедиишкинниг сайгарлыкчылар, хөй-ниитичи шимчээшкиннерниң кежигүннери, аныяк депутаттар, сайыттар аңгы-аңгы хоорайлардан студентилер, шуулганның модераторлары киришкен. Олар боттандырып кылган төлевилелдерин сайгарып, чугаалажып, арга-дуржулгазын солчуп, келир үеде планнары-биле үлежип, боттарының бодалдарын илереткеннер.
Шуулганның киржикчизи Станислав Оюн шөлчүгештиң дугайында чугаалады:
— «Тываның командазы – 2030» аныяктар шуулганы дээрге идепкейлиг аныяктарга үнелеп четпес арга-дуржулганы бээр, бот-боттарының аразында арга-дуржулганы үлежир эң ховар шөлчүгеш болуп турар. Мында сайгарлыкчы чорукту канчаар эгелээриниң, социал болгаш бизнес төлевилелди канчаар кылырының дугайында өөредип турар. Төлевилел чок келген оолдар, уруглар боттарының регионнарынга боттандырары-биле ажылдарны белеткеп алгаш чоруп турарлар. Чыылганнар аразында чүгле бистиң республикадан келген эвес, а Хакасия, Красноярскиден келгеннер база бар. Аныяктарның күш-шыдалын боттандырарынга канчаар-даа аажок улуг ужур-дузалыг шөлчүгеш болуп турар. Оон аңгыда мында шуулганның доозукчулары база бар. «Тываның командазы – 2030» 4 дугаар чыл уламчылап келген. Олар чылдың-на келгеш, боттарының чедиишкининиң чажыдын чугаалап берип турарлар. Оларның эге базымнары аныяктар шуулганындан эгелээн болгаш демниг ажылдап турар. Чүге дээрге бизнес-төлевилел кылып, сайгарлып алыры белене эвес. Кажан команда-биле демниг ажылдап турда, билир айтырыглары хөй болур. Чижек кылдыр Көдээ ажыл-агый сайыды Айдың Дунну, спорт сайыды Субудай Монгушту хамаарыштырып болур. Олар 4 чыл бурунгаар маңаа кээп турганнар. Амгы үеде сайыттар апарганы кайгамчык» — деп, аныяктарның база чоргааранчыг оглу онзалап демдеглээн.
Бистиң корр.
 
Предыдущая запись
Наадымга уткуштур
Следующая запись
Чагытайның эриинге
Меню